Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 2: Cấu tạo cơ thể người

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TrcnghimSinhhc 8 Bài 2:Cấu tạo thể người
Câu 1. thể người, quan nào dưới đây nằm trong khoang ngực?
A. Bóng đái B. Phổi
C. Thận D. Dạ dày
Câu 2. người, khoang bụng khoang ngực ngăn cách nhau bởi bộ phận
nào?
A. hoành
B. ức đòn chũm
C. liên sườn
D. nh đầu
Câu 3. Trong thể người, ngoài hệ thần kinh hệ nội tiết thì hệ quan
nào mối liên hệ trực tiếp với các hệ cơ quan còn lại?
A. Hệ tiêu hóa
B. Hệ bài tiết
C. Hệ tuần hoàn
D. Hệ hấp
Câu 4. Hệ quan nào dưới đây vai trò điều khiển điều hòa hoạt động
của các hệ quan khác trong thể?
1. Hệ hấp
2. Hệ sinh dục
3. Hệ nội tiết
4. Hệ tiêu hóa
5. Hệ thần kinh
6. Hệ vận động
A. 1, 2, 3
B. 3, 5
C. 1, 3, 5, 6
D. 2, 4, 6
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 5. Khi chúng ta bơi cật lực, hệ quan nào dưới đây sẽ tăng cường độ
hoạt động?
A. Hệ tuần hoàn
B. Tất cả các phương án còn lại
C. Hệ vận động
D. Hệ hấp
Câu 6. Khi mất khả năng dung nạp chất dinh dưỡng, cơ thể chúng ta s trở
nên kiệt quệ, đồng thời khả năng vận động cũng bị ảnh hưởng nặng nề. dụ
trên phản ánh điều gì?
A. Các hệ quan trong thể mối liên hệ mật thiết với nhau
B. Dinh dưỡng thành phần thiết yếu của xương
C. Hệ thần kinh hệ vận động đã bị hủy hoại hoàn toàn do thiếu dinh dưỡng
D. Tất cả các phương án đưa ra
Câu 7. thể người được phân chia thành mấy phần? Đó những phần nào?
A. 3 phần: đầu, thân chân
B. 2 phần: đầu thân
C. 3 phần: đầu, thân các chi
D. 3 phần: đầu, cổ thân
Câu 8. Hệ quan o dưới đây phân bố hầu hết mọi nơi trong thể
người?
A. Hệ tuần hoàn
B. Hệ hấp
C. Hệ tiêu hóa
D. Hệ bài tiết
Câu 9. Da nơi đi đến của hệ quan nào dưới đây?
A. Hệ tuần hoàn
B. Hệ thần kinh
C. Tất cả các phương án còn lại
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
D. Hệ bài tiết
Câu 10. Thanh quản một bộ phận của
A. Hệ hấp.
B. Hệ tiêu hóa.
C. Hệ bài tiết.
D. Hệ sinh dục.
Đápántrc nghim Sinh hc 8 Bài 2: Cấu tạo cơ thể người
1. B
2. A
3. C
4. B
5. B
6. A
7. C
8. A
9. C
10. A
Xem tiếp i liệu tại: https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-8

Bài tập Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 2: Cấu tạo cơ thể người

Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 2: Cấu tạo cơ thể người. Trắc nghiệm Sinh học 8 này bao gồm các câu trắc nghiệm môn Sinh học dành cho các bạn học sinh lớp 8, giúp các bạn ôn tập lại lý thuyết và luyện tập các dạng bài khác nhau để chuẩn bị cho bài thi học kì sắp diễn ra. Đồng thời đây là tài liệu hữu ích cho các thầy cô khi ra đề thi. Mời các thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo tải về bản đầy đủ

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 3: Tế bào

Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 4: Mô

Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 6: Phản xạ

Đánh giá bài viết
1 1.273
Sắp xếp theo
    Trắc nghiệm Sinh học 8 Xem thêm