Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 57

Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 57: Tuyến tụy và tuyến trên thận

Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 57 được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết và lời giải ngắn gọn của các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 8. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh.

Trả lời câu hỏi Sinh 8 Bài 57 trang 179: Hãy nêu chức năng của tuyến tụy mà em biết.

Trả lời:

- Tiết dịch tụy theo ống dẫn đổ vào tá tràng giúp biến đổi thức ăn ở ruột non.

- Tiết hoocmon điều hòa lượng trong máu.

Trả lời câu hỏi Sinh 8 Bài 57 trang 179: Dựa vào các thông tin trên, hãy trình bày tóm tắt quá trình điều hòa lượng đường huyết giữ được mức ổn định.

Trả lời:

- Khi tỉ lệ đường huyết trong máu cao hơn 0,12% → kích thích tế bào β tiết hoocmon insulin → insulin chuyển đường glucôzơ thành glicôgen → đưa đến dự trữ ở gan và cơ → tỉ lệ đường huyết trong máu trở về mức bình thường.

- Khi tỉ lệ đường huyết trong máu giảm thấp hơn 0,12% → kích thích tế bào α tiết ra hoocmon glucagon → glucagon chuyển glicôgen thành glucôzơ → đưa vào máu → nâng tỉ lệ đường huyết trong máu trở về mức bình thường.

Trả lời câu hỏi Sinh 8 Bài 57 trang 179: Dựa vào hình 57-2, hãy trình bày khái quát cấu tạo của tuyến trên thận.

Trả lời:

- Tuyến trên thận nằm ở phía trên thận.

- Tuyến trên thận gồm 2 phần: vỏ tuyến và tủy tuyến.

+ Vỏ tuyến cấu tạo từ màng liên kết, lớp cầu, lớp sợi và lớp lưới.

+ Tủy tuyến nằm trong.

Câu 1 trang 181 Sinh học 8: Trình bày chức năng của các hoocmon tuyến tụy.

Trả lời:

- Tiết dịch tụy theo ống dẫn đổ vào tá tràng giúp biến đổi thức ăn ở ruột non.

- Tiết hoocmon điều hòa lượng trong máu:

+ Khi tỉ lệ đường huyết trong máu cao hơn 0,12% → kích thích tế bào β tiết hoocmon insulin → insulin chuyển đường glucôzơ thành glicôgen → đưa đến dự trữ ở gan và cơ → tỉ lệ đường huyết trong máu trở về mức bình thường.

+ Khi tỉ lệ đường huyết trong máu giảm thấp hơn 0,12% → kích thích tế bào α tiết ra hoocmon glucagon → glucagon chuyển glicôgen thành glucôzơ → đưa vào máu → nâng tỉ lệ đường huyết trong máu trở về mức bình thường.

Câu 2 trang 181 Sinh học 8: Trình bày vai trò của tuyến trên thận.

Trả lời:

- Lớp ngoài (lớp cầu) tiết hoocmôn điều hòa các muối kali, natri trong máu.

- Lớp giữa (lớp sợi) tiết hoocmôn điều hòa đường huyết (tạo glucôzơ từ prôtêin và lipit).

- Lớp trong (lớp lưới) tiết các hoocmôn điều hòa điều hòa sinh dục nam, gây những biến đổi đặc tính sinh dục ở nam.

- Phần tủy tiết hoocmon ađrênalin và norađrênalin → gây tăng nhịp tim, co mạch, tăng nhịp hô hấp, dãn phế quản và góp phần cùng glucagôn điều chỉnh lượng đường huyết khi bị hạ đường huyết.

Câu 3 trang 181 Sinh học 8: Thử trình bày bằng sơ đồ quá trình điều hòa lượng đường trong máu, đảm bảo giữ glucôzơ ở mức ổn định nhờ các hoocmon của tuyến tụy.

Trả lời:

Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 57

Đánh giá bài viết
1 704
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Sinh học 8 ngắn nhất Xem thêm