Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 25: Tiêu hóa ở khoang miệng

Giải bài tập SGK Sinh học 8: Tiêu hóa ở khoang miệng

Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 25: Tiêu hóa ở khoang miệng được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết và lời giải ngắn gọn của các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 8. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh.

Trả lời câu hỏi Sinh 8 Bài 25 trang 81:

- Khi ta nhai cơm lâu trong miệng thấy có cảm giác ngọt là vì sao?

- Từ những thông tin nêu trên, hãy điền các cụm từ phù hợp theo cột và theo hàng trong bảng 25.

Bảng 25. Hoạt động biến đổi thức ăn ở khoang miệng

Biến đổi thức ăn ở khoang miệng

Các hoạt động tham gia

Các thành phần tham gia hoạt động

Tác dụng của hoạt động

Biến đổi lí học

Biến đổi hóa học

Trả lời:

- Khi ta nhai cơm lâu trong miệng thấy có cảm giác ngọt là vì hoạt động của enzim amilaza ở miệng đã làm biến đổi một phần tinh bột ở dạng chín trong thức ăn thành đường mantôzơ nên ta thấy có vịt ngọt của đường mantôzơ.

Biến đổi thức ăn ở khoang miệng

Các hoạt động tham gia

Các thành phần tham gia hoạt động

Tác dụng của hoạt động

Biến đổi lí học

- Tiết nước bọt
- Nhai
- Tạo viên thức ăn

- Các tuyến nước bọt
- Răng, lưỡi, cơ má và môi.

- Làm ướt và mềm thức ăn
- Làm nhuyễn thức ăn, thấm đều nước bọt
- Tạo viên thức ăn

Biến đổi hóa học

Hoạt động của enzim amilaza tiêu hóa thức ăn.

Enzim amilaza

Enzim amilaza ở miệng đã làm biến đổi một phần tinh bột ở dạng chín trong thức ăn thành đường mantôzơ

Trả lời câu hỏi Sinh 8 Bài 25 trang 82:

- Nuốt diễn ra nhờ hoạt động của cơ quan nào là chủ yếu và có tác dụng gì?

- Lực đẩy viên thức ăn qua thực quản xuống dạ dày đã được tạo ra như thế nào?

- Thức ăn qua thực quản có được biến đổi gì về mặt lí học và hóa học không?

Trả lời:

- Nuốt diễn ra nhờ hoạt động của lưỡi là chủ yếu và có tác dụng đẩy viên thức ăn từ khoang miệng xuống thực quản.

- Lực đẩy viên thức ăn qua thực quản xuống dạ dày đã được tạo ra nhờ sư co bóp nhịp nhàng của cơ thực quản.

- Thức ăn qua thực quản rất nhanh (2-4 giây) nên coi như không có sự biến đổi về lí học và hóa học, và nó là cơ quản có vai trò đưa thức ăn tới dạ dày.

Câu 1 trang 83 Sinh học 8: Thực chất biến đổi lí học của thức ăn trong khoang miệng là gì?

Trả lời:

- Tiết nước bọt → Làm ướt và mềm thức ăn

- Nhai → Làm nhuyễn thức ăn, thấm đều nước bọt

- Tạo viên thức ăn đẩy xuống thực quản

Câu 2 trang 83 Sinh học 8: Hãy giải thích nghĩa đen về mặt sinh học của câu thành ngữ “Nhai kĩ no lâu”.

Trả lời:

- Khi nhai kĩ, thức ăn sẽ được nghiễn nát thành các mảnh nhỏ giúp nhào trộn thức ăn với dịch tiêu hóa và tạo điều kiện cho các enzim tiêu hóa thức ăn tốt hơn, đồng thời tăng diện tích tiếp xúc của dịch tiêu hóa với thức ăn.

- Hoạt động nhai tại khoang miệng tạo điều kiện cho enzim amilaza tiêu hóa thức ăn: tinh bột → đường.

Câu 3 trang 83 Sinh học 8: Với khẩu phần ăn đầy đủ các chất, sau tiêu hóa ở khoang miệng và thực quản thì còn những loại chất nào trong thức ăn cần được tiêu hóa tiếp?

Trả lời:

Với khẩu phần ăn đầy đủ các chất, sau tiêu hóa ở khoang miệng và thực quản thì những chất trong thức ăn vẫn cần được tiêu hóa tiếp là: gluxit, lipit, prôtêin, tinh bột.

Câu 3 trang 83 Sinh học 8: Với khẩu phần ăn đầy đủ các chất, sau tiêu hóa ở khoang miệng và thực quản thì còn những loại chất nào trong thức ăn cần được tiêu hóa tiếp?

Trả lời:

Với khẩu phần ăn đầy đủ các chất, sau tiêu hóa ở khoang miệng và thực quản thì những chất trong thức ăn vẫn cần được tiêu hóa tiếp là: gluxit, lipit, prôtêin, tinh bột.

Câu 4 trang 83 Sinh học 8: Khi ta ăn cháo hay uống sữa, các loại thức ăn này có thể được biến đổi trong khoang miệng như thế nào?

Trả lời:

- Với cháo: thấm một ít nước bọt, một phần tinh bột trong cháo bị men amilaza phân giải thành đường mantôzơ.

- Với sữa: thấm một ít nước bọt, sự tiêu hóa hóa học không diễn ra ờ khoang miệng do thành phần hóa học của sữa là prôtêin và đường đôi hoặc đường đơn.

Đánh giá bài viết
9 4.133
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Sinh học 8 ngắn nhất

    Xem thêm