Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 38: Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu

Giải bài tập SGK Sinh học 8: Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu

Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 38: Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết và lời giải ngắn gọn của các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 8. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh.

Trả lời câu hỏi Sinh 8 Bài 38 trang 122: Các sản phẩm thải cần được bài tiết phát sinh từ đâu?

Trả lời:

Các sản phẩm thải cần được bài tiết phát sinh từ phổi, da, thận.

Trả lời câu hỏi Sinh 8 Bài 38 trang 123: Chọn câu trả lời đúng nhất:

1. Hệ bài tiết nước tiểu gồm các cơ quan:

a) Thận, cầu thận, bóng đái.

b) Thận, ống đái, bóng đái.

c) Thận, bóng đái, ống đái.

d) Thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái, ống đái.

2. Cơ quan quan trọng nhất của hệ bài tiết nước tiểu là:

a) Thận.

b) Ống dẫn nước tiểu.

c) Bóng đái.

c) Ống đái.

3. Cấu tạo của thận gồm:

a) Phần vỏ, phần tủy, bể thận, ống dẫn nước tiểu.

b) Phần vỏ, phần tủy, bể thận.

c) Phần vỏ, phần tủy với các đơn vị chức năng, bể thận.

d) Phần vỏ và phần tủy với các đơn vị chức năng của thận cùng các ống góp, bể thận.

4. Một đơn vị chức năng của thận gồm:

a) Cầu thận, nang cầu thận.

b) Nang cầu thận, ống thận.

c) Cầu thận, ống thận.

d) Cầu thận, nang cầu thận, ống thận.

Trả lời:

1-d; 2-a; 3-a; 4-d.

Câu 1 trang 124 Sinh học 8: Bài tiết đóng vai trò quan trọng như thế nào với cơ thể sống?

Trả lời:

Bài tiết lọc thải các chất dư thừa các chất độc hại khác để duy trì tính ổn định của môi trường trong, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động trao đổi chất diễn ra bình thường.

Câu 2 trang 124 Sinh học 8: Các sản phẩm thải chủ yếu của cơ thể là gì? Việc bài tiết chúng do các cơ quan nào đảm nhiệm?

Trả lời:

Các sản phẩm thải chủ yếu của cơ thể là CO2, mồ hôi, nước tiểu.

Các cơ quan bài tiết các sản phẩm trên:

- Hệ hô hấp thải loại CO2.

- Da thải loại mồ hôi.

- Hệ bài tiết nước tiểu thải loại nước tiểu.

Câu 3 trang 124 Sinh học 8: Hệ bài tiết nước tiểu có cấu tạo như thế nào?

Trả lời:

Cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu:

- Hệ bài tiết nước tiểu gồm: thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái và ống đái.

- Thận là cơ quan quan trọng nhất của hệ bài tiết nước tiểu, gồm 2 quả thận; mỗi quả chứa khoảng 1 triệu đơn vị chức năng để lọc máu và hình thành nước tiểu.

- Mỗi đơn vị chức năng gồm cầu thận (thực chất là một búi mao mạch máu), nang cầu thận (thực chất là một cái túi gồm 2 lớp bao quanh cầu thận), ống thận.

Đánh giá bài viết
3 1.749
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Sinh học 8 ngắn nhất Xem thêm