Trắc nghiệm Sinh học 8 bài 32: Chuyển hóa

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 8

Trắc nghiệm Sinh học 8 bài 32: Chuyển hóa với những câu hỏi trắc nghiệm bám sát nội dung chương trình học do VnDoc sưu tầm và tổng hợp, là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho quý thầy cô cũng như các em học sinh trong quá trình học tập môn Sinh lớp 8.

Bài tập trắc nghiệm Sinh 8 bài 32: Chuyển hoá

Câu 1. Đồng hoá xảy ra quá trình nào dưới đây?

A. Giải phóng năng lượng
B. Tổng hợp chất hữu cơ đơn giản từ những chất hữu cơ phức tạp
C. Tích luỹ năng lượng
D. Phân giải các chất hữu cơ thành các chất vô cơ đơn giản

Câu 2. Chuyển hoá cơ bản là

A. Năng lượng tiêu dùng khi cơ thể ở trạng thái lao động cật lực.
B. Năng lượng tích luỹ khi cơ thể ở trạng thái lao động cật lực.
C. Năng lượng tích luỹ khi cơ thể ở trạng thái hoàn toàn nghỉ ngơi.
D. Năng lượng tiêu dùng khi cơ thể ở trạng thái hoàn toàn nghỉ ngơi.

Câu 3. Đồng hoá và dị hoá là hai quá trình

A. Đều xảy ra sự tổng hợp các chất.
B. Đều xảy ra sự tích luỹ năng lượng.
C. Đối lập nhau.
D. Mâu thuẫn nhau.

Câu 4. Năng lượng giải phóng trong quá trình dị hoá được sử dụng để làm gì?

A. Tất cả các phương án còn lại
B. Sinh công
C. Sinh nhiệt
D. Tổng hợp chất mới

Câu 5. Đối tượng nào dưới đây có quá trình dị hoá diễn ra mạnh mẽ hơn quá trình đồng hoá?

A. Người cao tuổi
B. Thanh niên
C. Trẻ sơ sinh
D. Thiếu niên

Câu 6. Chất nào dưới đây có thể là sản phẩm của quá trình dị hoá?

A. Nước B. Prôtêin
C. Xenlulôzơ D. Tinh bột

Câu 7. Sự chuyển hoá vật chất và năng lượng của cơ thể phụ thuộc vào sự điều khiển của mấy hệ cơ quan?

A. 3 B. 1
C. 2 D. 4

Câu 8. Trung khu điều hoà sự tăng giảm của nhiệt độ cơ thể nằm ở đâu?

A. Hạch thần kinh
B. Dây thần kinh
C. Tuỷ sống
D. Não bộ

Câu 9. Loại hoocmôn nào dưới đây tham gia vào quá trình chuyển hoá đường trong cơ thể?

A. Glucagôn
B. Insulin
C. Ađrênalin
D. Tất cả các phương án còn lại

Câu 10. Năng lượng được giải phóng trong dị hoá cuối cùng cũng đều biến thành

A. Quang năng. B. Cơ năng.
C. Nhiệt năng. D. Hoá năng.

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm Sinh 8

1. C

2. D

3. C

4. A

5. A

6. A

7. C

8. D

9. D

10. C

Nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình ôn luyện kiến thức Sinh học 8 được học trên lớp cũng như dễ dàng luyện tập tại nhà, VnDoc đã xây dựng lên hệ thống bài tập trắc nghiệm Sinh học 8 với bộ câu hỏi chất lượng, nhằm giúp các em giành được điểm cao trong bài kiểm trabài thi học kì 1.

Đánh giá bài viết
1 680
Sắp xếp theo
    Trắc nghiệm Sinh học 8 Xem thêm