Trắc nghiệm Sinh học 8 bài 32: Chuyển hóa

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 8

Mời các bạn cùng làm bài Trắc nghiệm Sinh học 8 bài 32: Chuyển hóa do VnDoc sưu tầm và xây dựng nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình củng cố kiến thức đã học và rèn luyện nhằm đạt thành tích tốt trong môn Sinh học lớp 8.

 • 1
  Đồng hoá xảy ra quá trình nào dưới đây?
 • 2

  Chuyển hoá cơ bản là

 • 3
  Đồng hoá và dị hoá là hai quá trình
 • 4
  Năng lượng giải phóng trong quá trình dị hoá được sử dụng để làm gì?
 • 5
  Đối tượng nào dưới đây có quá trình dị hoá diễn ra mạnh mẽ hơn quá trình đồng hoá?
 • 6
  Chất nào dưới đây có thể là sản phẩm của quá trình dị hoá?
 • 7
  Sự chuyển hoá vật chất và năng lượng của cơ thể phụ thuộc vào sự điều khiển của mấy hệ cơ quan?
 • 8
  Trung khu điều hoà sự tăng giảm của nhiệt độ cơ thể nằm ở đâu?
 • 9
  Loại hoocmôn nào dưới đây tham gia vào quá trình chuyển hoá đường trong cơ thể?
 • 10
  Năng lượng được giải phóng trong dị hoá cuối cùng cũng đều biến thành
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 186
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Sinh 8

Xem thêm