Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 53

Trắc nghiệm Sinh 8 bài 53 có đáp án

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bài Trắc nghiệm Sinh học 8 bài 53 hỗ trợ học sinh ôn tập và củng cố kiến thức được học trong bài 53 Sinh học 8 Hoạt động thần kinh cấp cao ở người. Đây là tài liệu trực tuyến cho các em trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Sinh học 8 bài 53: Hoạt động thần kinh cấp cao ở người là tài liệu tham khảo hữu ích trong quá trình học lớp 8 dành cho các em học sinh. Mời các em tham khảo.

 • Câu 1:

  Điều nào dưới đây là không đúng?

 • Câu 2:

  Tiếng nói và chữ viết là?

 • Câu 3:

  Cùng là tín hiệu của sự vật nhưng thuộc hệ thống tín hiệu thứ 2 là?

 • Câu 4:

  Nhờ có tiếng nói và chữ viết mà con người có thể thực hiện các hoạt động nào?

 • Câu 5:

  Điền từ còn thiếu: “Sự hình thành và ức chế phản xạ có điều kiện ở người là hai quá trình … quan hệ mật thiết với nhau.”

 • Câu 6:

  Phản xạ nào dưới đây không có sự tham gia của hệ thống tín hiệu thứ hai?

 • Câu 7:

  Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ chấm trong câu sau : Tiếng nói và chữ viết là … để con người giao tiếp, trao đổi kinh nghiệm với nhau.

 • Câu 8:

  Ví dụ nào cho thấy một phản xạ đã bị ức chế?

 • Câu 9.

  Hệ thống tín hiệu thứ hai của sự vật bao gồm những yếu tố nào?

 • Câu 10.

  Tiếng nói và chữ viết được gộp chung thành

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 109
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Sinh 8

Xem thêm