Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm Sinh học 8 bài 38: Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 8

Trắc nghiệm Sinh học 8 bài 38: Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu với bộ câu hỏi được xây dựng dựa trên nội dung kiến thức trọng tâm bài học, giúp học sinh nắm vững lý thuyết cũng như rèn luyện nâng cao thành tích học tập môn Sinh.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • 1
  Sản phẩm bài tiết của thận là gì?
 • 2
  Bộ phận nào có vai trò dẫn nước tiểu từ bể thận xuống bóng đái?
 • 3
  Ở người bình thường, mỗi quả thận chứa khoảng bao nhiêu đơn vị chức năng?
 • 4
  Trong thận, bộ phận nào dưới đây nằm chủ yếu ở phần tuỷ?
 • 5
  Cơ quan giữ vai trò quan trọng nhất trong hệ bài tiết nước tiểu là
 • 6
  Đơn vị chức năng của thận không bao gồm thành phần nào sau đây?
 • 7
  Cầu thận được tạo thành bởi
 • 8
  Bộ phận nào dưới đây nằm liền sát với ống đái?
 • 9
  Chọn số liệu thích hợp điền vào chỗ chấm để hoàn thành câu sau: Ở người, thận thải khoảng … các sản phẩm bài tiết hoà tan trong máu (trừ khí cacbônic).
 • 10
  Cơ quan nào dưới đây không tham gia vào hoạt động bài tiết?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Sinh 8

  Xem thêm