Trắc nghiệm Sinh học 8 bài 3

Trắc nghiệm Sinh 8 bài 3 có đáp án

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bài Trắc nghiệm Sinh học 8 bài 3 có đáp án hỗ trợ học sinh nắm vững nội dung về Tế bào Sinh học 8, dễ dàng ôn luyện môn Sinh lớp 8 đạt hiệu quả.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 8 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 8

Sinh học 8 bài 2: Tế bào gồm các câu hỏi lý thuyết kết hợp bài tập bám sát nội dung trọng tâm chương trình SGK môn Sinh lớp 8 do đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn và đăng tải.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • 1
  Hoạt động sống của tế bào có quá trình đồng hóa? Đồng hóa là:
 • 2
  Khi nói về chức năng của tế bào, ý nào sau đây đúng?
 • 3
  Thực chất quá trình trao đổi chất diễn ra ở:
 • 4
  Thành phần cấu trúc cơ bản của tế bào gồm:
 • 5
  Nguyên tố hóa học nào được xem là nguyên tố đặc trưng cho chất sống?
 • 6
  Nguyên tố hóa học nào dưới đây tham gia cấu tạo nên prôtêin, lipit, gluxit và cả axit nuclêic?
 • 7
  Tỉ lệ H : O trong các phân tử gluxit có giá trị như thế nào?
 • 8
  Trong các tế bào dưới đây của cơ thể người, có bao nhiêu tế bào có hình sao?
  1. Tế bào thần kinh
  2. Tế bào lót xoang mũi
  3. Tế bào trứng
  4. Tế bào gan
  5. Tế bào xương
 • 9
  Trong cơ thể người, loại tế bào nào có kích thước dài nhất?
 • 10
  Thành phần nào dưới đây cần cho hoạt động trao đổi chất của tế bào?
 • 11
  Tế bào gồm có bao nhiêu bộ phận chính?
 • 12
  Trong tế bào, ti thể có vai trò gì?
 • 13
  Bào quan nào có vai trò điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào?
 • 14
  Trong nhân tế bào, quá trình tổng hợp ARN ribôxôm diễn ra chủ yếu ở đâu?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
16 2.085
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Sinh 8

  Xem thêm