Trắc nghiệm Sinh học 8 bài 31: Trao đổi chất

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 8

Mời các em cùng làm bài Trắc nghiệm Sinh học 8 bài 31: Trao đổi chất do VnDoc sưu tầm và xây dựng, tài liệu với những câu hỏi bám sát nội dung chương trình học bài trao đổi chất nhằm giúp học sinh không chỉ nắm vững được kiến thức mà còn rèn luyện nâng cao kỹ năng tại nhà, nâng cao kết quả học tập môn Sinh.

 • 1
  Hệ bài tiết không thải ra ngoài môi trường thành phần nào dưới đây ?
 • 2
  Thành phần nào dưới đây là chất thải của hệ hô hấp?
 • 3
  Sự trao đổi chất ở người diễn ra ở mấy cấp độ?
 • 4
  Nguyên liệu đầu vào của hệ tiêu hoá bao gồm những gì?
 • 5
  Trong quá trình trao đổi chất ở tế bào, khí cacbônic sẽ theo mạch máu tới bộ phận nào để thải ra ngoài?
 • 6
  Trong quá trình trao đổi chất, máu và nước mô sẽ cung cấp cho tế bào những gì?
 • 7
  Trong quá trình trao đổi chất ở cấp độ tế bào, trừ khí cacbônic, các sản phẩm phân huỷ sẽ được thải vào môi trường trong và đưa đến
 • 8
  Hệ cơ quan nào là cầu nối trung gian giữa trao đổi chất ở cấp độ tế bào và trao đổi chất ở cấp độ cơ thể?
 • 9
  Quá trình trao đổi chất theo 2 cấp độ không thể hiện rõ ở hệ cơ quan nào dưới đây?
 • 10
  Loại dịch cơ thể mà tại đó diễn ra sự trao đổi chất trực tiếp với tế bào là
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 180
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Sinh 8

Xem thêm