Trắc nghiệm Sinh học 8 bài 27: Tiêu hoá ở dạ dày

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 8

Trắc nghiệm Sinh học 8 bài 27: Tiêu hoá ở dạ dày với bộ câu hỏi được xây dựng từ nội dung chính của bài học, giúp học sinh nắm vững lý thuyết, làm quen với nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm Sinh khác nhau nhằm nâng cao thành tích học tập.

 • 1
  Dạ dày được cấu tạo bởi mấy lớp cơ bản?
 • 2
  Từ ngoài vào trong, các cơ của dạ dày sắp xếp theo trật tự như thế nào?
 • 3
  Tuyến vị nằm ở lớp nào của dạ dày?
 • 4
  Trong dạ dày, nhờ sự có mặt của loại axit hữu cơ nào mà pepsinôgen được biến đổi thành pepsin – enzim chuyên hoá với vai trò phân giải prôtêin?
 • 5
  Trong dịch vị của người, nước chiếm bao nhiêu phần trăm về thể tích?
 • 6
  Trong dạ dày hầu như chỉ xảy ra quá trình tiêu hoá
 • 7
  Chất nhày trong dịch vị có tác dụng gì?
 • 8
  Thức ăn được đẩy từ dạ dày xuống ruột nhờ hoạt động nào sau đây?
  1. Sự co bóp của cơ vùng tâm vị
  2. Sự co bóp của cơ vòng môn vị
  3. Sự co bóp của các cơ dạ dày
 • 9
  Thông thường, thức ăn được lưu giữ ở dạ dày trong bao lâu?
 • 10
  Với khẩu phần đầy đủ chất dinh dưỡng thì sau khi tiêu hoá ở dạ dày, thành phần nào dưới đây vẫn cần được tiêu hoá tiếp tại ruột non?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 778
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Sinh 8

Xem thêm