Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 8 chương 6: Trao đổi chất và năng lượng

Trắc nghiệm Sinh học 8 chương 6

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bài Bài tập trắc nghiệm Sinh học 8 chương 6: Trao đổi chất và năng lượng với các câu hỏi, bài tập trắc nghiệm Sinh 8 giúp học sinh nắm vững lý thuyết cũng như rèn luyện nâng cao.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • 1
  Có thể nhận thức ăn từ môi trường và thải ra môi trường chất bã là biểu hiện sự trao đổi chát ở cấp độ:
 • 2
  Sự trao đổi khí giữa máu với tế bào là biểu hiện trao đổi chất ở cấp độ:
 • 3
  Hoạt động dưới đây được xem là kết quả của trao đổi chất ở cấp độ cơ thể:
 • 4

  Hoạt động sau đây là kết quả của trao đổi chất ở cấp độ tế bào:

 • 5
  Chức năng lọc máu từ những chất bã để loại bỏ khỏi cơ thể là của:
 • 6
  Hoạt động sau đây xảy ra trong đồng hóa là:
 • 7
  Hoạt động không xảy ra trong đồng hóa là:
 • 8
  Kết quả của quá trình dị hóa là:
 • 9
  Hai mặt đối lập nhưng thống nhất của trao đổi chất là:
 • 10
  Quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng của cơ thể được sự điều hòa của hai yếu tố là:
 • 11
  Năng lượng tối thiểu cần thiết để duy trì sự sống của cơ thể trong điều kiện nghỉ ngơi hoàn toàn được gọi là:
 • 12
  Điều kiện để xác định chuyển hóa cơ bản là:
 • 13

  Loài động vật sau đây có thân nhiệt ổn định đối với môi trường là:

 • 14
  Nhóm động vật sau đây thuộc động vật biến nhiệt là:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
2
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Sinh 8

  Xem thêm