Giải bài tập trang 53 SGK Sinh lớp 8: Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết

Giải bài tập trang 53 SGK Sinh lớp 8: Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết

Giải bài tập trang 53 SGK Sinh lớp 8: Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết và lời giải của các câu hỏi trong sách giáo khoa về tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết nằm trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 8. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập trang 47 SGK Sinh lớp 8: Bạch cầu – Miễn dịch

Giải bài tập trang 50 SGK Sinh lớp 8: Đông máu và nguyên tắc truyền máu

A. Tóm tắt lý thuyết:

I. Tuần hoàn máu (hình 16-1)

Bài tập môn sinh học lớp 8

Hình 16-1. Sơ đồ cấu tạo hệ tuần hoàn

1. Tâm thất phải

2. Động mạch phổi

3. Mao mạch phổi

4. Tĩnh mạch phổi

5. Tâm nhĩ trái

6. Tâm thất trái

7. Động mạch chủ

8. Mao mạch phần trên cơ thể

9. Mao mạch phần dưới cơ thể

10. Tĩnh mạch chủ trên

11. Tĩnh mạch chủ dưới

12. Tâm nhĩ phải

II. Lưu thông bạch huyết

Các thành phần cấu tạo chủ yếu của hệ bạch huyết (hình 16-2)

Bài tập môn sinh học lớp 8

Hình 16-2. Sơ đồ cấu tạo hệ bạch huyết

Sự luân chuyển bạch huyết trong mỗi phân hệ:

Bạch huyết có thành phần gần giống máu, chỉ khác là không có hồng cầu, ít tiểu cầu.

B. Hướng dẫn giải bài tập SGK trang 53 Sinh Học lớp 8:

Bài 1: (trang 53 SGK Sinh 8)

Hệ tuần hoàn máu gồm những thành phần cấu tạo nào?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

Thành phần cấu tạo của hệ tuần hoàn máu gồm:

* Tim:

 • Nửa phải (tâm nhĩ phải và tâm thất phải).
 • Nửa trái (tâm nhĩ trái và tâm thất trái)

* Hệ mạch:

 • Vòng tuần hoàn nhỏ.
 • Vòng tuần hoàn lớn.

Bài 2: (trang 53 SGK Sinh 8)

Hệ bạch huyết gồm những thành phần cấu tạo nào?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Thành phần cấu tạo hệ bạch huyết gồm:

* Phân hệ lớn:

 • Mao mạch bạch huyết
 • Hạch bạch huyết
 • Mạch bạch huyết
 • Ống bạch huyết

* Phân hệ nhỏ:

 • Mao mạch bạch huyết
 • Hạch bạch huyết
 • Mạch bạch huyết
 • Ống bạch huyết
Đánh giá bài viết
6 3.935
Sắp xếp theo
  Giải bài tập Sinh học 8 Xem thêm