Giải bài tập trang 57 SGK Sinh lớp 8: Tim và mạch máu

Giải bài tập trang 57 SGK Sinh lớp 8: Tim và mạch máu

Giải bài tập trang 57 SGK Sinh lớp 8: Tim và mạch máu được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết và lời giải của các câu hỏi trong sách giáo khoa về tim và mạch máu nằm trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 8. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập trang 50 SGK Sinh lớp 8: Đông máu và nguyên tắc truyền máu

Giải bài tập trang 53 SGK Sinh lớp 8: Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết

Bài 1: (trang 57 SGK Sinh 8)

Hãy điền chú thích thay cho các số 1, 2, 3 để chỉ các thành phần cấu tạo của tim vào hình bên (sơ đồ cấu tạo trong của tim).

Bài tập môn Sinh học lớp 8

Hình 17-4. Sơ đồ cấu tạo trong của tim

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

1. Tĩnh mạch chủ trên

2. Tâm nhĩ phải

3. Van động mạch chủ

4. Van nhĩ – thất

5. Tĩnh mạch chủ dưới

6. Động mạch chủ

7. Động mạch phổi

8. Tĩnh mạch phổi

9. Tâm nhĩ trái

10. Tâm thất trái

11. Vách liên thất

Bài 2: (trang 57 SGK Sinh 8)

Điền vào bảng 17-2

Các pha trong chu kì tim

Hoạt động của van trong các pha

Sự vận chuyển của máu

Van nhĩ – thất

Van động mạch

Pha nhĩ co

Pha thất co

Pha dãn chung

Bảng 17-2. Hoạt động của các van trong sự vận chuyển máu

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Các pha trong chu kì tim

Hoạt động của van trong các pha

Sự vận chuyển của máu

Van nhĩ – thất

Van động mạch

Pha nhĩ co

Mở

Đóng

Từ tâm nhĩ vào tâm thất

Pha thất co

Đóng

Mở

Từ tâm thất vào động mạch

Pha dãn chung

Mở

Đóng

Từ tĩnh mạch vào tâm nhĩ rồi vào tâm thất

Đánh giá bài viết
3 4.439
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Sinh học 8 Xem thêm