Giải bài tập trang 186 SGK Sinh lớp 8: Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết

Giải bài tập Sinh lớp 8 bài 59: Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết

Giải bài tập trang 186 SGK Sinh lớp 8: Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Lời giải bài tập Sinh học 8 bài 59 này tổng hợp lý thuyết và lời giải của các câu hỏi trong sách giáo khoa về sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết nằm trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 8. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập trang 181 SGK Sinh lớp 8: Tuyến tụy và tuyến trên thận

Giải bài tập trang 184 SGK Sinh lớp 8: Tuyến sinh dục

A.Tóm tắt lý thuyết: Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết

Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết có tác dụng duy trì tính ổn định của môi trường bên trong đảm bảo cho các quá trình sinh lí diễn ra bình thường, là nhờ các thông tin ngược (trong cơ chế tự điều hòa).

B. Hướng dẫn giải bài tập SGK trang 186 Sinh học lớp 8: Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết

Bài 1: (trang 186 SGK Sinh 8)

Trình bày cơ chế tự điều hòa hoạt động của tuyến tụy?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

Sự phối hợp hoạt động của các tế bào a và b của đảo tụy trong tuyến tụy khi lượng đường trong máu giảm hay tăng chính là để giữ cho nồng độ đường trong máu được ổn định.

Khi lượng đường trong máu giảm sau các hoạt động mạnh hoặc đói kéo dài, không chỉ các tế bào a của đảo tụy hoạt động tiết glucagôn mà còn có sự phối hợp hoạt động của cả 2 tuyến trên thận. Tuyến này tiết cooctizôn để góp phần vào sự chuyển hóa lipit và prôtêin làm tăng đường huyết.

Bài 2: (trang 186 SGK Sinh 8)

Nêu rõ mối quan hệ trong hoạt động điều hòa của tuyến yên đối với các tuyến nội tiết?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Các hoocmôn của tuyến yên không chỉ điều khiển các tuyến nội tiết mà ngược lại, hoạt động của tuyến yên đã được tăng cường hay kìm hãm cũng bị sự chi phối của hoocmôn do các tuyến này tiết ra. Đó là cơ chế tự điều hòa của các tuyến nội tiết nhờ các thông tin ngược.

Đánh giá bài viết
1 846
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Sinh học 8 Xem thêm