Giải bài tập trang 171 SGK Sinh lớp 8: Hoạt động thần kinh cấp cao ở người

Giải bài tập trang 171 SGK Sinh lớp 8: Hoạt động thần kinh cấp cao ở người

Giải bài tập trang 171 SGK Sinh lớp 8: Hoạt động thần kinh cấp cao ở người VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết và lời giải của các câu hỏi trong sách giáo khoa về hoạt động thần kinh cao cấp ở người nằm trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 8. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập trang 165 SGK Sinh lớp 8: Cơ quan phân tích thính giác

Giải bài tập trang 168 SGK Sinh lớp 8: Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện

A. Tóm tắt lý thuyết: Hoạt động thần kinh cấp cao ở người

Sự hình thành và ức chế các phản xạ có điều kiện ở người là hai quá trình thuận nghịch quan hệ mật thiết với nhau, là cơ sở để hình thành thói quen, tập quán, nếp sống có văn hóa. Sự hình thành tiếng nói và chữ viết ở người cũng là kết quả của một quá trình học tập, là quá trình hình thành các phản xạ có điều kiện cấp cao. Tiếng nói và chữ viết trở thành phương tiện giao tiếp giúp con người hiểu nhau, là cơ sở của tư duy.

B. Hướng dẫn giải bài tập SGK trang 171 Sinh học lớp 8: Hoạt động thần kinh cấp cao ở người

Bài 1: (trang 171 SGK Sinh 8)

Ý nghĩa của sự thành lập và ức chế các phản xạ có điều kiện trong đời sống con người?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

Sự hình thành và ức chế các phản xạ có điều kiện ở người là hai quá trình thuận nghịch quan hệ mật thiết với nhau, là cơ sở để hình thành thói quen, tập quán, nếp sống có văn hóa.

Bài 2: (trang 171 SGK Sinh 8)

Tiếng nói và chữ viết có vai trò gì trong đời sống con người?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Tiếng nói và chữ viết là kết quả của sự khái quát hóa và trừu tượng hóa các sự vật và hiện tượng cụ thể, thuộc hệ thống tín hiệu thứ 2. Tiếng nói và chữ viết là phương tiện giao tiếp, trao đổi, truyền đạt kinh nghiệm cho nhau và cho các thế hệ sau.

Đánh giá bài viết
4 637
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Sinh học 8 Xem thêm