Giải bài tập trang 138 SGK Sinh lớp 8: Giới thiệu chung hệ thần kinh

Giải bài tập trang 138 SGK Sinh lớp 8: Giới thiệu chung hệ thần kinh

Giải bài tập trang 138 SGK Sinh lớp 8: Giới thiệu chung hệ thần kinh VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết và lời giải của các câu hỏi trong sách giáo khoa về hệ thần kinh nằm trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 8. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập trang 133 SGK Sinh lớp 8: Cấu tạo và chức năng của da

Giải bài tập trang 136 SGK Sinh lớp 8: Vệ sinh da

A. Tóm tắt lý thuyết: Giới thiệu chung hệ thần kinh

Nơron là đơn bị cấu tạo nên hệ thần kinh. Mỗi nơron bao gồm một thân, nhiều sợi nhánh và một sợi trục. Sợi trục thường có bao miêlin. Tận cùng sợi trục có các cúc xináp là nơi tiếp giáp giữa các nơron này với nơron khác hoặc với cơ quan trả lời. Nơron có chức năng cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh. Hệ thần kinh bao gồm não bộ, tủy sống (bộ phận trung ương), các dây thần kinh và hạch thần kinh (bộ phận ngoại biên). Dựa vào chức năng, hệ thần kinh được chia thành hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh sinh dưỡng.

B. Hướng dẫn giải bài tập SGK trang 138 Sinh học lớp 8: Giới thiệu chung hệ thần kinh

Bài 1: (trang 138 SGK Sinh 8)

Trình bày cấu tạo và chức năng của nơron?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

Nơ ron là đơn vị cấu tạo nên hệ thần kinh.

Mỗi nơron bao gồm một thân, nhiều sợi nhánh và một sợi trục. Sợi trục thường có bao miêlin. Tận cùng sợi trục có các cúc xináp là nơi tiếp giáp giữa các nơron này với nơron khác hoặc với cơ quan trả lời.

Nơron có chức năng cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh.

Bài 2: (trang 138 SGK Sinh 8)

Trình bày các bộ phận của hệ thần kinh và thành phần cấu tạo của chúng dưới hình thức sơ đồ?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Sơ đồ các bộ phận của hệ thần kinh và thành phần cấu tạo của chúng được trình bày như sau:

Bài tập môn Sinh học lớp 8

Bài 3: (trang 138 SGK Sinh 8)

Phân biệt chức năng của hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh sinh dưỡng?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

Giống nhau:

  • Đều được cấu tạo từ mô thần kinh bao gôm các nơron và tổ chức dây thần kinh đệm
  • Đều gồm 2 bộ phận là bộ phận trung ương và bộ phận ngoại biên
  • Đều có vai trò điều khiển và điều hoà hoạt động của các cơ quan trong cơ thể

Khác nhau:

  • Hệ thận kinh vận động điều khiển hoạt động của các cơ vận động (hoạt động có ý thức)
  • Hệ thần kinh sinh dưỡng điểu khiển hoạt động của các cơ quan sinh dưỡng và sinh sản (hoạt động không có ý thức)
Đánh giá bài viết
3 1.187
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Sinh học 8 Xem thêm