Trắc nghiệm Sinh học 8 bài 43: Giới thiệu chung hệ thần kinh

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 8

Trắc nghiệm Sinh học 8 bài 43: Giới thiệu chung hệ thần kinh với các câu hỏi trắc nghiệm bám sát nội dung bài học và chương trình sách giáo khoa, giúp học sinh học tốt môn Sinh.

Bài 43: Giới thiệu chung hệ thần kinh

Câu 1. Ở hệ thần kinh người, bộ phận ngoại trung ương không bao gồm thành phần nào dưới đây?

A. Tiểu não
B. Trụ não
C. Tủy sống
D. Hạch thần kinh

Câu 2. Dựa vào đâu mà hệ thần kinh người được phân biệt thành hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh sinh dưỡng?

A. Cấu tạo
B. Chức năng
C. Tần suất hoạt động
D. Thời gian hoạt động

Câu 3. Đơn vị cấu tạo nên hệ thần kinh là

A. Hạch thần kinh.
B. Dây thần kinh.
C. Cúc xináp.
D. Nơron.

Câu 4. Mỗi nơron có bao nhiêu sợi trục?

A. 4 B. 3

C. 2 D. 1

Câu 5. Bao miêlin là cấu trúc nằm trên bộ phận nào của nơron?

A. Thân nơron B. Sợi trục

C. Sợi nhánh D. Cúc xináp

Câu 6. Nơron có chức năng gì?

A. Cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh
B. Tiếp nhận và xử lí các kích thích
C. Trả lời các kích thích
D. Tất cả các phương án còn lại

Câu 7. Người trưởng thành có khoảng bao nhiêu tế bào não?

A. 1 tỉ tế bào
B. 100 tỉ tế bào
C. 1000 tỉ tế bào
D. 10 tỉ tế bào

Câu 8. Khi nói về nơron, nhận định nào dưới đây là đúng?

A. Không có khả năng phân chia
B. Không có khả năng tái sinh phần cuối sợi trục
C. Có nhiều sợi trục
D. Có một sợi nhánh

Câu 9. Cúc xináp nằm ở vị trí nào trên nơron?

A. Giữa các bao miêlin
B. Đầu sợi nhánh
C. Cuối sợi trục
D. Thân nơron

Câu 10. Ở người, hoạt động nào dưới đây chịu sự điều khiển của vỏ não?

A. Bài tiết nước tiểu
B. Co bóp dạ dày
C. Dãn mạch máu dưới da
D. Co đồng tử

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm Sinh 8

1. D2. B3. D4. D5. B
6. A7. C8. A9. C10. A
Đánh giá bài viết
2 1.197
Sắp xếp theo
    Trắc nghiệm Sinh học 8 Xem thêm