Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 59

Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 59: Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết

Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 59 được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết và lời giải ngắn gọn của các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 8. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh.

Trả lời câu hỏi Sinh 8 Bài 59 trang 185: Hãy kể tên các tuyến nội tiết chịu ảnh hưởng của các hoocmon tiết ra từ tuyến yên.

Trả lời:

- Tuyến giáp

- Tuyến trên thận

- Tuyến sinh dục

Câu 1 trang 186 Sinh học 8: Trình bày cơ chế hoạt động của tuyến tụy.

Trả lời:

Cơ chế hoạt động của tuyến tụy dựa vào các tế bào đảo tụy α và β:

- Khi tỉ lệ đường huyết trong máu cao hơn 0,12% → kích thích tế bào β tiết hoocmon insulin → insulin chuyển đường glucôzơ thành glicôgen → đưa đến dự trữ ở gan và cơ → tỉ lệ đường huyết trong máu trở về mức bình thường.

- Khi tỉ lệ đường huyết trong máu giảm thấp hơn 0,12% → kích thích tế bào α tiết ra hoocmon glucagon → glucagon chuyển glicôgen thành glucôzơ → đưa vào máu → nâng tỉ lệ đường huyết trong máu trở về mức bình thường.

Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 59

Câu 2 trang 186 Sinh học 8: Nêu rõ mối quan hệ trong hoạt động điều hòa của tuyến yên đối với các tuyến nội tiết.

Trả lời:

Gồm cơ chế điều hòa bằng kích thích hoặc ức chế.

- Các hoocmôn của tuyến yên không chỉ điều khiển các tuyến nội tiết mà ngược lại, hoạt động của tuyến yên đã được tăng cường hay kìm hãm cũng bị sự chi phối của hoocmôn do các tuyến này tiết ra. Đó là cơ chế tự điều hòa của các tuyến nội tiết nhờ các thông tin ngược.

Đánh giá bài viết
1 312
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Sinh học 8 ngắn nhất Xem thêm