Giải bài tập trang 168 SGK Sinh lớp 8: Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện

Giải bài tập trang 168 SGK Sinh lớp 8: Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện

Giải bài tập trang 168 SGK Sinh lớp 8: Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết và lời giải của các câu hỏi trong sách giáo khoa về phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện nằm trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 8. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập trang 161 SGK Sinh lớp 8: Vệ sinh mắt

Giải bài tập trang 165 SGK Sinh lớp 8: Cơ quan phân tích thính giác

A. Tóm tắt lý thuyết: Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện

Phản xạ có điều kiện là những phản xạ được hình thành trong đời sống qua một quá trình học tập, rèn luyện. Phản xạ có điều kiện dễ thay đổi, tạo điều kiện cho cơ thể thích nghi với điều kiện sống mới. Phản xạ có điều kiện dễ mất nếu không được thường xuyên củng cố.

B. Hướng dẫn giải bài tập SGK trang 168 Sinh học lớp 8: Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện

Bài 1: (trang 168 SGK Sinh 8)

Phân biệt tính chất của phản xạ không điều kiện với phản xạ có điều kiện?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

Phân biệt tính chất phản xạ không điều kiện với phản xạ có điều kiện:

Tính chất của phản xạ không điều kiện

Tính chất của phản xạ có điều kiện

1. Trả lời các kích thích tương ứng hay kích thích không điều kiện

2. Bẩm sinh

3. Bền vững

4. Có tính chất di truyền, mang tính chất chủng loại

5. Số lượng hạn chế

6. Cung phản xạ đơn giản

7. Trung ương nằm ở trụ não, tủy sống

1'. Trả lời kích thích bất kì hay kích thích có điều kiện (đã được kết hợp với kích thích không điều kiện một số lần).

2'. Được hình thành trong đời sống

3'. Dễ mất khi không củng cố

4'. Có tính chất cá thể, không di truyền.

5'. Số lượng không hạn định

6'. Hình thành đường liên hệ tạm thời trong cung phản xạ

7'. Trung ương chủ yếu có sự tham gia của vỏ não

Bài 2: (trang 168 SGK Sinh 8)

Trình bày quá trình hình thành một phản xạ có điều kiện (tự chọn) và nêu rõ những điều kiện để sự hình thành có kết quả?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Có thể lấy ví dụ: khi cho gà ăn kết hợp với gõ mõ làm nhiều lần như vậy ở gà hình thành được phản xạ có điều kiện: "tiếng mõ là tín hiệu gọi ăn", nên khi nghe mõ là gà chạy về ăn. Sở dĩ như vậy là do giữa vùng thính giác và vùng ăn uống trên vỏ não đã hình thành đường liên hệ tạm thời. Tuy nhiên, nếu gõ mõ gà chạy về mà không được ăn nhiều lần thì về sau có nghe tiếng mõ gà cũng không chạy về nữa. Đó là do đường liên hệ tạm thời giữa vùng thính giác và vùng ăn uống không được củng cố nên đã mất.

Bài 3: (trang 168 SGK Sinh 8)

Nêu ý nghĩa của sự hình thành và ức chế phản xạ có điều kiện đối với đời sống động vật và con người?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

Ý nghĩa của sự hình thành và ức chế phản xạ có điều kiện đối với đời sống động vật và con người là:

  • Đối với động vật: đảm bảo sự thích nghi với môi trường và điều kiện sống thay đổi.
  • Đối với con người: đảm bảo sự hình thành các thói quen, tập quán trong sinh hoạt cộng đồng.
Đánh giá bài viết
6 2.866
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Sinh học 8 Xem thêm