Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 3: Tế bào

Giải bài tập SGK Sinh học 8: Tế bào

Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 3: Tế bào được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết và lời giải ngắn gọn của các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 8. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh.

Trả lời câu hỏi Sinh 8 Bài 3 trang 11: Quan sát hình 3-1, hãy trình bày cấu tạo một tế bào điển hình.

Trả lời:

- Tế bào gồm 3 phần: Màn sinh chất, chất tế bào và nhân.

- Màng sinh chất bao bọc xung quanh tế bào.

- Chất tế bào gồm có chất nguyên sinh và các bào quan, các bào quan ví dụ như lưới nội chất, ti thể, riboxom, bộ máy Gôngi, trung thể…

- Nhân là khối hình dạng gần như cầu nằm giữa chất tế bào có nhiễm sắc thể và nhân con.

Trả lời câu hỏi Sinh 8 Bài 3 trang 12: Qua hình 3-2, em hãy cho biết chức năng của tế bào trong cơ thể là gì?

Trả lời:

- Chức năng của tế bào là thực hiện trao đổi chất và năng lượng, cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động của cơ thể sống.

- Tế bào diễn ra sự phân chia, hoạt động này giúp cơ thể lớn lên.

→ Mọi hoạt động sống của cơ thể là tổng hợp của các hoạt động sống của tế bào.

Trả lời câu hỏi Sinh 8 Bài 3 trang 12: Hãy giải thích mối quan hệ thống nhất về chức năng giữa màng sinh chất, chất tế bào và nhân tế bào.

Trả lời:

- Màng sinh chất thực hiện trao đổi chất của tế bào với môi trường xung quanh. Sự phân giải vật chất để tạo năng lượng cho mọi hoạt động sống của tế bào được thực hiện nhờ ti thể. Nhiễm sắc thể qui định đặc điểm cấu trúc của Protein được tổng hợp trong tế bào ở Ribosome. Như vậy, các bào quan trong tế bào chất, màng sinh chất và nhân tế bào luôn có sự phối hợp hoạt động để tế bào thực hiện chức năng sống. Đó chính là mối quan hệ thống nhất về chức năng giữa chúng.

Trả lời câu hỏi Sinh 8 Bài 3 trang 12: Hãy giải thích mối quan hệ thống nhất về chức năng giữa màng sinh chất, chất tế bào và nhân tế bào.

Trả lời:

- Màng sinh chất thực hiện trao đổi chất của tế bào với môi trường xung quanh. Sự phân giải vật chất để tạo năng lượng cho mọi hoạt động sống của tế bào được thực hiện nhờ ti thể. Nhiễm sắc thể qui định đặc điểm cấu trúc của Protein được tổng hợp trong tế bào ở Ribosome. Như vậy, các bào quan trong tế bào chất, màng sinh chất và nhân tế bào luôn có sự phối hợp hoạt động để tế bào thực hiện chức năng sống. Đó chính là mối quan hệ thống nhất về chức năng giữa chúng.

Câu 1 trang 13 Sinh học 8: Hãy sắp xếp các bào quan tương ứng với các chức năng bằng cách ghép chữ (a, b, c…) với số (1, 2, 3…) vào ô vuông ở bảng 3-2 sao cho phù hợp.

Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 3: Tế bào

Trả lời:

1 – c;

2 – a;

3 – b;

5 – d.

(4 – nhiễm sắc thể)

Câu 2 trang 13 Sinh học 8: Hãy chứng minh tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể.

Trả lời:

Mọi cơ thể đều cấu tạo từ tế bào:

- Trong tế bào có thể thực hiện mọi chức năng sống như trao đổi chất; sinh trưởng và phát triển; sinh sản và cảm ứng.

- Khi các tế bào phân chia → cơ thể lớn lên và sinh sản

- Tế bào lưu giữ và truyền đạt thông tin di truyền qua các thế hệ

→ Vì mọi cơ thể sống đều được cấu tạo từ một hay nhiều tế bào, nó là đơn vị cấu trúc cơ bản của thế giới sống, chúng thực hiện và duy trì các chức năng sống.

Đánh giá bài viết
2 2.872
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Sinh học 8 ngắn nhất Xem thêm