Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 46: Trụ não, tiểu não, não trung gian

Giải bài tập SGK Sinh học 8: Trụ não, tiểu não, não trung gian

Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 46: Trụ não, tiểu não, não trung gian được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết và lời giải ngắn gọn của các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 8. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh.

Trả lời câu hỏi Sinh 8 Bài 46 trang 144: Tìm hiểu hình 46-1 để hoàn chỉnh thông tin dưới đây:

Trụ não tiếp liền với tủy sống ở phía dưới. Nằm giữa trụ não và đại não là………. Trụ não gồm ………….., ……………… và………… Não giữa gồm ……….. ở mặt trước và ………….. ở mặt sau.

Phía sau trụ não là………….

Trả lời:

Trụ não tiếp liền với tủy sống ở phía dưới. Nằm giữa trụ não và đại não là não trung gian. Trụ não gồm não giữa, cầu não và hành não. Não giữa gồm cuống não ở mặt trước và củ não sinh tư ở mặt sau.

Phía sau trụ não là tiểu não.

Trả lời câu hỏi Sinh 8 Bài 46 trang 144-145: So sánh cấu tạo và chức năng của trụ não với tủy sống để hoàn chỉnh bảng 46.

Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 46: Trụ não, tiểu não, não trung gian

Trả lời:

Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 46: Trụ não, tiểu não, não trung gian

Trả lời câu hỏi Sinh 8 Bài 46 trang 145: Để hiểu rõ chức năng của tiểu não, có thể tiến hành các thí nghiệm sau:

- Phá tiểu não chim bồ câu, con vật đi lảo đảo, mất thăng bằng.

- Phá hủy một bên tiểu não ếch cũng làm ếch nhảy, bơi lệch về phía bị hủy tiểu não.

Qua các thí nghiệm trên có thể rút ra kết luận gì về chức năng của tiểu não.

Trả lời:

Chức năng của tiểu não:

- Phối hợp, điều khiển các hoạt động phức tạp.

- Giữ thăng bằng của cơ thể.

- Điều khiển cân bằng sự di chuyển.

Câu 1 trang 146 Sinh học 8: Lập bảng so sánh cấu tạo và chức năng trụ não, não trung gian và tiểu não.

Trả lời:

Trụ não

Não trung gian

Tiểu não

Cấu tạo

- Gồm hành não, cầu não và não giữa.
- Có chất trắng bao ngoài và chất xám là nhân xám ở trong.

- Gồm đồi thị và vùng dưới đồi thị.

- Vỏ chất xám nằm ngoài
- Chất trắng là các đường dẫn truyền liên hệ giữa tiểu não và các phần khác của hệ thần kinh.

Chức năng

Điều khiển hoạt động của các cơ quan sinh dưỡng như tuần hoàn, hô hấp và tiêu hóa.

Điều khiển quá trình trao đổi chất và điều hòa thân nhiệt.

Phối hợp, điều khiển các hoạt động phức tạp và giữ thăng bằng của cơ thể.

Câu 2 trang 146 Sinh học 8: Giải thích vì sao người say rượu thường có biểu hiện châm nam đá chân chiêu trong lúc đi?

Trả lời:

Do rượu đã ngăn cản, ức chế sự dẫn truyền qua xináp giữa các tế bào có liên quan đến tiểu não. Tiểu não không điều khiển được các hoạt động phức tạp và giữ thăng bằng cơ thể một cách chính xác, nên người say rượu bước đi không vững.

Đánh giá bài viết
2 1.633
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Sinh học 8 ngắn nhất Xem thêm