Giải bài tập trang 89 SGK Sinh lớp 8: Tiêu hóa ở dạ dày

Giải bài tập trang 89 SGK Sinh lớp 8: Tiêu hóa ở dạ dày

Giải bài tập trang 89 SGK Sinh lớp 8: Tiêu hóa ở dạ dày được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết và lời giải của các câu hỏi trong sách giáo khoa về tiêu hóa ở dạ dày nằm trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 8. Hi vọng rằng lời giải bài tập Sinh học 8 này sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

A. Tóm tắt lý thuyết:

Nhờ cấu tạo đặc biệt của dạ dày nên thức ăn xuống đây được làm nhuyễn và đảo trộn cho thấm đều dịch vị, loại thức ăn prôtêin được phân cắt một phần thành các chuỗi ngắn gồm 3 – 10 axit amin. Thức ăn được tiêu hóa ở đây từ 3 – 6 giờ rồi được đẩy dần từng đợt xuống ruột non.

B. Hướng dẫn giải bài tập SGK trang 89 Sinh học lớp 8:

Bài 1: (trang 89 SGK Sinh 8)

Ở dạ dày có các hoạt động tiêu hóa nào?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

Ở dạ dày có diễn ra các hoạt động tiêu hóa sau:

  • Tiết dịch vị.
  • Biến đổi lí học của thức ăn.
  • Biến đổi hóa học của thức ăn.
  • Đẩy thức ăn từ dạ dày xuống ruột.

Bài 2: (trang 89 SGK Sinh 8)

Biến đổi lí học ở dạ dày diễn ra như thế nào?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Biến đổi lí học ở dạ dày diễn ra như sau:

  • Thức ăn chạm lưỡi và chạm dạ dày kích thích tiết dịch vị (sau 3 giờ có tới 1 lít dịch vị) giúp hòa loãng thức ăn.
  • Sự phối hợp cơ của các lớp cơ dạ dày giúp đảo trộn thức ăn cho thấm đều dịch vị.

Bài 3: (trang 89 SGK Sinh 8)

Biến đổi hóa học ở dạ dày diễn ra như thế nào?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

Sự tiêu hóa hóa học ở dạ dày diễn ra như sau:

  • Một phần nhỏ tinh bột tiếp tục được phân giải nhờ enzim amilaza (đã được trộn đều từ khoang miệng) thành đường mantôzơ ở giai đoạn đầu khi thức ăn chưa được trộn đều với dịch vị.
  • Một phần prôtêin chuỗi dài được enzim pepsin trong dịch vị phân cắt thành các prôtêin chuỗi ngắn (gồm 3-10 axit amin).

Bài 4: (trang 89 SGK Sinh 8)

Với khẩu phần thức ăn đầy đủ các chất, sau tiêu hóa ở dạ dày thì còn những loại chất nào trong thức ăn cần được tiêu hóa tiếp?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 4:

Với khẩu phần thức ăn đầy đủ nhất, sau khi tiêu hóa ở dạ dày vẫn còn những chất trong thức ăn cần được tiêu hóa tiếp ở ruột là: lipit, gluxit, prôtêin.

Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 92 SGK Sinh lớp 8: Tiêu hóa ở ruột non

Đánh giá bài viết
1 2.014
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Sinh học 8 Xem thêm