Giải bài tập trang 13 SGK Sinh lớp 8: Tế bào

Giải bài tập trang 13 SGK Sinh lớp 8: Tế bào

Giải bài tập trang 13 SGK Sinh lớp 8: Tế bào được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết và lời giải của các câu hỏi trong sách giáo khoa về tế bào nằm trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 8. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập trang 10 SGK Sinh lớp 8: Cấu tạo cơ thể người

A. Tóm tắt lý thuyết:

Hoạt động sống của tế bào:

Bài tập môn Sinh học lớp 8

Hình 3.1. Sơ đồ mối quan hệ giữa chức năng của tế bào với cơ thể và môi trường

Thành phần hóa học của tế bào

Bài tập môn Sinh học lớp 8

Tế bào là một hỗn hợp phức tạp nhiều chất hữu cơ và chất vô cơ. Chất hữu cơ gồm:

  • Prôtêin có cấu trúc phức tạp gồm các nguyên tố: cacbon (C), ôxi (O), hiđrô (H), nitơ (N), lưu huỳnh (S), phôtpho (P), trong đó N là nguyên tố đặc trưng cho chất sống.
  • Gluxit gồm 3 nguyên tố là C, H, O trong đó tỉ lệ H : O luôn luôn là 2H : 1 O.
  • Lipit cũng gồm 3 nguyên tố là C, H, O trong đó tỉ lệ H : O thay đổi tuỳ loại lipit.
  • Axit nuclêic gồm 2 loại: ADN (axit đêôxiribônuclêic) và ARN (axit ribônuclêic). Chất vô cơ bao gồm các loại muối khoáng như canxi (Ca), kali (K), natri (Na), sắt (Fe), đồng (Cu)...

Cấu tạo tế bào gồm: Màng sinh chất, nhân, ti thể, chất tế bào, lưới nội chất, bộ máy Gôngi, ribôxôm và trung thể.

B. Hướng dẫn giải bài tập SGK trang 13 Sinh Học lớp 8:

Bài 1: (trang 13 SGK Sinh 8)

Hãy sắp xếp các bào quan tương ứng với các chức năng bằng cách ghép chữ (a, b, c...) với số (1, 2, 3...) vào ô trống ở bảng sao cho phù hợp.

Chức năng

Bào quan

1. Nơi tổng hợp protein

a) Lưới nội chất

2. Vận chuyển các chất trong tế bào

b) Tì thế

3. Tham gia hoạt động hô hấp giải phóng năng lượng

c) Riboxom

4. Cấu trúc quy định sự hình thành protein

d) Bộ máy Gôngi

5. Thu nhận, tích trữ, phân phối sản phẩm trong hoạt động sống của tế bào.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

Đáp án đúng : 1 – c; 2 -a; 3 – b; 4 – e; 5 – d.

Bài 2: (trang 13 SGK Sinh 8)

Hãy chứng minh tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Chức năng của tế bào là thực hiện sự trao đổi chất và năng lượng, cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động sống của cơ thể. Ngoài ra, sự phân chia của tế bào giúp cơ thể lớn lên tới giai đoạn trưởng thành có thể tham gia vào quá trình sinh sản. Như vậy, mọi hoạt động sống của cơ thể đều liên quan đến hoạt động sống của tế bào nên tế bào còn là đơn vị chức năng của cơ thể.

Đánh giá bài viết
10 3.443
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Sinh học 8 Xem thêm