Đề kiểm tra chương I lớp 8 môn Sinh học

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đề kiểm tra Chương I lớp 8 môn Sinh học
Câu 1. thể người, quan nào dưới đây nằm trong khoang ngực?
A. Bóng đái B. Phổi
C. Thận D. D dày
Câu 2. người, khoang bụng khoang ngực ngăn cách nhau bởi b phận
nào?
A. hoành
B. ức đòn chũm
C. liên ờn
D. nh đầu
Câu 3. Trong thể người, ngoài hệ thần kinh hệ nội tiết thì hệ quan
nào mối liên hệ trực tiếp với các hệ quan còn lại?
A. Hệ tiêu hóa
B. Hệ bài tiết
C. Hệ tuần hoàn
D. Hệ hấp
Câu 4. Hệ quan nào dưới đây vai trò điều khiển điều hòa hoạt động
của các hệ quan khác trong thể?
1. Hệ hấp
2. Hệ sinh dục
3. Hệ nội tiết
4. Hệ tiêu hóa
5. Hệ thần kinh
6. Hệ vận động
A. 1, 2, 3
B. 3, 5
C. 1, 3, 5, 6
D. 2, 4, 6
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 5. Khi chúng ta bơi cật lực, hệ quan nào dưới đây sẽ tăng cường độ
hoạt động?
A. Hệ tuần hoàn
B. Tất cả c phương án còn lại
C. Hệ vận động
D. Hệ hấp
Câu 6. Nguyên tố hóa học o dưới đây tham gia cấu tạo nên prôtêin, lipit,
gluxit cả axit nuclêic?
A. Hiđrô
B. Tất cả c phương án còn lại
C. Ôxi
D. Cacbon
Câu 7. T lệ H : O trong các phân tử gluxit giá trị như thế nào?
A. 1 : 1 B. 1 : 2
C. 2 : 1 D. 3 : 1
Câu 8. Trong các tế bào ới đây của th người, bao nhiêu tế bào
hình sao?
1. Tế bào thần kinh
2. Tế bào lót xoang mũi
3. Tế bào trứng
4. Tế bào gan
5. Tế bào ơng
A. 2 B. 3
C. 4 D. 1
Câu 9. Trong thể người, loại tế bào nào kích thước dài nhất?
A. Tế bào thần kinh
B. Tế bào vân
C. Tế bào ơng
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
D. Tế bào da
Câu 10. Thành phần nào ới đây cần cho hoạt động trao đổi chất của tế bào?
A. Ôxi
B. Chất hữu (prôtêin, lipit, gluxit…)
C. Tất cả c phương án còn lại
D. Nước muối khoáng
Câu 11. Khi nói về mô, nhận định nào ới đây đúng?
A. Các tế bào trong một không phân bố tập trung nằm rải rác khắp cơ
thể
B. Chưa biệt hóa về cấu tạo chức ng
C. Gồm những tế bào đảm nhiệm những chức năng khác nhau
D. Gồm những tế bào cấu tạo giống nhau
Câu 12. Các biểu có đặc điểm nổi bật nào sau đây?
A. Gồm những tế bào trong suốt, vai trò xử thông tin
B. Gồm c tế bào chết, hóa sừng, vai trò chống thấm nước
C. Gồm c tế bào xếp sít nhau, vai trò bảo vệ, hấp thụ hoặc tiết
D. Gồm các tế bào nằm rời rạc với nhau, vai trò dinh dưỡng
Câu 13. Máu được xếp vào loại gì?
A. thần kinh
B. cơ
C. liên kết
D. biểu
Câu 14. Dựa vào phân loại, em hãy cho biết nào dưới đây không được xếp
cùng nhóm với c còn lại?
A. máu
B. cơ trơn
C. xương
D. m

Đề kiểm tra chương I môn Sinh học lớp 8

Đề kiểm tra Chương I lớp 8 môn Sinh học được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra chương I này tổng hợp lý thuyết các câu hỏi trong chương I môn Sinh học lớp 8. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời quý thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 7: Bộ xương

Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 8: Cấu tạo và tính chất của xương

Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 9: Cấu tạo và tính chất của cơ

Đánh giá bài viết
4 1.251
Sắp xếp theo
    Sinh học lớp 8 Xem thêm