Giải bài tập trang 92 SGK Sinh lớp 8: Tiêu hóa ở ruột non

Giải bài tập Sinh học lớp 8: Tiêu hóa ở ruột non

Giải bài tập trang 92 SGK Sinh lớp 8: Tiêu hóa ở ruột non được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết và lời giải của các câu hỏi trong sách giáo khoa về tiêu hóa ở khoang miệng nằm trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 8. Hi vọng rằng lời giải bài tập Sinh học 8 này sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

A. Tóm tắt lý thuyết:

Thức ăn xuống đến ruột non được biến đổi tiếp về mặt hóa học là chủ yếu. Nhờ có nhiều tuyến tiêu hóa hỗ trợ như gan, tụy, các tuyến ruột, nên ở ruột non có đủ các loại enzin phân giải các phân tử phức tạp của thức ăn (gluxit, lipit, prôtêin) thành các chất dinh dưỡng có thể hấp thụ được (đường đơn, glexêrin và axit béo, axit amin).

B. Hướng dẫn giải bài tập SGK trang 92 Sinh học lớp 8:

Bài 1: (trang 92 SGK Sinh 8)

Hoạt động tiêu hóa chủ yếu ở ruột non là gì?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

Hoạt động tiêu hóa chủ yếu ở ruột non là sự biến đổi hóa học của thức ăn dưới tác dụng của các enzim trong các dịch tiêu hóa (dịch mật, dịch tụy, dịch ruột).

Bài 2: (trang 92 SGK Sinh 8)

Những loại chất nào trong thức ăn còn cần được tiêu hóa ở ruột non?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Những loại chất trong thức ăn còn cần được tiêu hóa tiếp ở ruột non là gluxit (tinh bột, đường đôi), prôtêin, lipit.

Bài 3: (trang 92 SGK Sinh 8)

Với một khẩu phần bữa ăn đầy đủ các chất và sự tiêu hóa diễn ra có hiệu quả thì thành phần các chất dinh dưỡng sau tiêu hóa ở ruột non là gì?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

Với một khẩu phần bữa ăn đầy đủ các chất và sự tiêu hóa có hiệu quả thì thành phần các chất dinh dưỡng sau tiêu hóa ở ruột non là: đường đơn 6 cacbon, các axit amin, axit béo và glixêrin, các vitamin, các muối khoáng.

Bài 4: (trang 92 SGK Sinh 8)

Một người bị triệu chứng thiếu axit trong dạ dày thì sự tiêu hóa ở ruột non có thể thế nào?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 4:

Một người bị triệu chứng thiếu axil trong dạ dày thì sự tiêu hóa ở ruột non có thể diễn ra như sau:

Môn vị thiếu tín hiệu đóng nên thức ăn sẽ qua môn vị xuống ruột non liên tục và nhanh hơn thức ăn sẽ không đủ thời gian ngấm đều dịch tiêu hóa của ruột non nên hiệu quả tiêu hóa sẽ thấp.

Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 96 SGK Sinh lớp 8: Hấp thụ chất dinh dưỡng và thải phân

Đánh giá bài viết
1 1.579
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Sinh học 8 Xem thêm