Trắc nghiệm Sinh học 8 bài 31: Trao đổi chất

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 8

Trắc nghiệm Sinh học 8 bài 31: Trao đổi chất là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho quý thầy cô cũng như các bạn học sinh trong quá trình học môn Sinh lớp 8, tài liệu với những câu hỏi trắc nghiệm bám sát nội dung chương trình trọng tâm của bài học.

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh 8 bài 31: Trao đổi chất

Câu 1. Hệ bài tiết không thải ra ngoài môi trường thành phần nào dưới đây?

A. Mồ hôi
B. Nước tiểu
C. Phân
D. Tất cả các phương án còn lại

Câu 2. Thành phần nào dưới đây là chất thải của hệ hô hấp?

A. Nước tiểu
B. Mồ hôi
C. Khí ôxi
D. Khí cacbônic

Câu 3. Sự trao đổi chất ở người diễn ra ở mấy cấp độ?

A. 4 cấp độ
B. 3 cấp độ
C. 2 cấp độ
D. 5 cấp độ

Câu 4. Nguyên liệu đầu vào của hệ tiêu hoá bao gồm những gì ?

A. Thức ăn, nước, muối khoáng
B. Ôxi, thức ăn, muối khoáng
C. Vitamin, muối khoáng, nước
D. Nước, thức ăn, ôxi, muối khoáng

Câu 5. Trong quá trình trao đổi chất ở tế bào, khí cacbônic sẽ theo mạch máu tới bộ phận nào để thải ra ngoài?

A. Phổi B. Dạ dày
C. Thận D. Gan

Câu 6. Trong quá trình trao đổi chất, máu và nước mô sẽ cung cấp cho tế bào những gì?

A. Khí ôxi và chất thải
B. Khí cacbônic và chất thải
C. Khí ôxi và chất dinh dưỡng
D. Khí cacbônic và chất dinh dưỡng

Câu 7. Trong quá trình trao đổi chất ở cấp độ tế bào, trừ khí cacbônic, các sản phẩm phân huỷ sẽ được thải vào môi trường trong và đưa đến

A. Cơ quan sinh dục.
B. Cơ quan hô hấp
C. Cơ quan tiêu hoá.
D. Cơ quan bài tiết.

Câu 8. Hệ cơ quan nào là cầu nối trung gian giữa trao đổi chất ở cấp độ tế bào và trao đổi chất ở cấp độ cơ thể?

A. Hệ tiêu hoá
B. Hệ hô hấp
C. Hệ bài tiết
D. Hệ tuần hoàn

Câu 9. Quá trình trao đổi chất theo 2 cấp độ không thể hiện rõ ở hệ cơ quan nào dưới đây?

A. Hệ hô hấp
B. Hệ tiêu hoá
C. Hệ bài tiết
D. Tất cả các phương án còn lại

Câu 10. Loại dịch cơ thể mà tại đó diễn ra sự trao đổi chất trực tiếp với tế bào là

A. Nước mô.
B. Dịch bạch huyết.
C. Máu.
D. Nước bọt.

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm Sinh 8

1. C

2. D

3. C

4. A

5. A

6. C

7. D

8. D

9. C

10. A

Hệ thống bài tập trắc nghiệm Sinh học 8 được phân chia rõ ràng theo từng bài, với bộ câu hỏi trắc nghiệm bám sát nội dung trọng tâm kiến thức sẽ hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập, nhằm giành được kết quả cao cho bài kiểm tra cũng như bài thi học kì 1.

Đánh giá bài viết
1 605
Sắp xếp theo
    Trắc nghiệm Sinh học 8 Xem thêm