Sinh 8 bài 24: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa

Lý thuyết Sinh học lớp 8 bài 24: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi lí thuyết cơ bản trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 8 bài 24, kèm câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 8 giúp các em vận dụng lý thuyết vào trả lời câu hỏi một cách dễ dàng. Sau đây mời các bạn tham khảo chi tiết.

A. Giải bài tập Sinh học 8 bài 24

B. Lý thuyết Sinh học 8 bài 24

I. THỨC ĂN VÀ SỰ TIÊU HÓA

- Thức ăn gồm chất vô cơ và chất hữu cơ

Lý thuyết Sinh học lớp 8 bài 24: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa
Lý thuyết Sinh học lớp 8 bài 24: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa

- Hoạt động quá trình tiêu hóa gồm các bước:

+ Ăn và uống

+ Tiêu hóa thức ăn: biến đổi lí học, tiết dịch tiêu hóa; biến đổi hóa học

+ Hấp thụ chất dinh dưỡng

+ Thải phân

→ Vai trò của tiêu hóa: biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng mà cơ thể có thể hấp thụ được và thải các chất cặn bã ra ngoài.

II. CÁC CƠ QUAN TIÊU HÓA

Lý thuyết Sinh học 8 Bài 24: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa hay, ngắn gọn
Các cơ quan trong ống tiêu hóaCác tuyến tiêu hóa

- Khoang miệng

+ Răng

+ Lưỡi

- Họng

- Thực quản

- Dạ dày

- Tá tràng

- Ruột non

- Ruột già (ruột thừa)

- Ruột thẳng

- Hậu môn

- Tuyển nước bọt

- Tuyến vị

- Tuyến tụy, gan, mật

- Tuyến ruột

C. Trắc nghiệm Sinh học 8 bài 24

Câu 1: Các hoạt động xảy ra trong quá trình tiêu hóa là

A. Hấp thụ chất dinh dưỡng

B. Ăn và uống

C. Thải phân

D. Tất cả các đáp án trên

Chọn đáp án: D

Giải thích: Quá trình tiêu hóa bao gồm các hoạt động: ăn và uống, vận chuyển thức ăn trong ống tiêu hóa, tiêu hóa thức ăn, hấp thụ các chất dinh dưỡng, thải phân.

Câu 2: Sắp xếp các quá trình sau theo diễn biến của quá trình tiêu hóa xảy ra trong cơ thể.

A. Ăn và uống => vận chuyển thức ăn trong ống tiêu hóa => tiêu hóa thức ăn => hấp thụ các chất dinh dưỡng => thải phân.

B. Ăn và uống => tiêu hóa thức ăn => vận chuyển thức ăn trong ống tiêu hóa => hấp thụ các chất dinh dưỡng => thải phân.

C. Ăn và uống => vận chuyển thức ăn trong ống tiêu hóa => hấp thụ các chất dinh dưỡng => tiêu hóa thức ăn => thải phân.

D. Ăn và uống => hấp thụ các chất dinh dưỡng =>vận chuyển thức ăn trong ống tiêu hóa => tiêu hóa thức ăn => thải phân.

Chọn đáp án: A

Giải thích: Quá trình tiêu hóa bao gồm các hoạt động: ăn và uống, vận chuyển thức ăn trong ống tiêu hóa, tiêu hóa thức ăn, hấp thụ các chất dinh dưỡng, thải phân.

Câu 3: Các chất mà cơ thể không hấp thụ được là

A. Đường đơn

B. Acid amin

C. Muối khoáng

D. Xellulose

Chọn đáp án: D

Giải thích: cơ thể người không có enzyme phân hủy xelluose nên không hấp thụ được

Câu 4: Các tuyến tiêu hóa là

A. Tuyến nước bọt

B. Tuyến vị

C. Tuyến ruột

D. Tất cả các đáp án trên

Chọn đáp án: D

Giải thích: Tuyến tiêu hóa có chức năng tiết ra dịch tiêu hóa chứa enzyme và các hợp chất khác để phân giải chúng thành các chất đơn giản mà cơ thể có thể hấp thụ được. Tuyến tiêu hóa gồm: tuyến nước bọt; tuyến vị; tuyến ruột; tuyến gan, tụy, mật.

Câu 5: Quá trình tiêu hóa được thực hiện bởi hoạt động của

A. Các tuyến tiêu hóa

B. Các cơ quan trong ống tiêu hóa

C. Hoạt động của các enzyme

D. Các cơ quan trong ống tiêu hóa và các tuyến tiêu hóa.

Chọn đáp án: D

Giải thích: Quá trình tiêu hóa được thực hiện bởi các cơ quan trong ống tiêu hóa và các tuyến tiêu hóa.

Câu 6: Cơ quan nào dưới đây không nằm trong ống tiêu hóa

A. Thực quản

B. Dạ dày

C. Tuyến ruột

D. Tá tràng

Chọn đáp án: C

Giải thích: tuyến ruột là tuyến tiêu hóa.

Câu 7: Chất nào dưới đây không bị biến đổi thành chất khác trong quá trình tiêu hóa?

A. Vitamin

B. Gluxit

C. Protein

D. Lipip

Chọn đáp án: A

Giải thích: sau hoạt động tiêu hóa vitamin vẫn không bị biến đổi.

Câu 8: Quá trình biến đổi lí học và hoá học của thức ăn diễn ra đồng thời ở bộ phận nào dưới đây?

A. Khoang miệng

B. Dạ dày

C. Ruột non

D. Tất cả các phương án

Chọn đáp án: D

Giải thích:

Sự biến đổi hóa học và lí học của thức ăn diễn ra ở cả khoang miệng, dạ dày và ruột non

Câu 9: Tiêu hóa thức ăn bao gồm các hoạt động?

A. Tiêu hóa lí học

B. tiêu hóa hóa học

C. Tiết dịch vị tiêu hóa

D. Tất cả các đáp án trên

Chọn đáp án: D

Giải thích: Tiêu hóa thức ăn là quá trình biến đổi thức ăn về mặt lí học nhờ dịch vị và quá trình tiêu hóa hóa học.

Câu 10: Chất nào dưới đây bị biến đổi thành chất khác qua quá trình tiêu hoá?

A. Vitamin

B. Ion khoáng

C. Gluxit

D. Nước

Chọn đáp án: C

Giải thích: gluxit biến đổi thành đường đơn

Câu 11: Chức năng của hệ tiêu hóa của người là

A. Xử lí cơ học thức ăn

B. Thủy phân thức ăn thành các đơn vị tiêu hóa được

C. Loại bỏ thức ăn không cần thiết

D. Cả ba đáp án trên

Câu 12: Tiêu hóa thức ăn là

A. Biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng

B. Cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng qua thành ruột

C. Thải bỏ các chất thừa không hấp thụ được

D. Cả ba đáp án trên

Câu 13. Tuyến tiêu hoá nào dưới đây không nằm trong ống tiêu hoá?

A. Tuyến tụy

B. Tuyến vị

C. Tuyến ruột

D. Tuyến nước bọt

Câu 14. Qua tiêu hoá, lipit sẽ được biến đổi thành

A. glixêrol và vitamin.

B. glixêrol và axit amin.

C. nuclêôtit và axit amin.

D. glixêrol và axit béo.

Câu 15. Trong ống tiêu hoá ở người, vai trò hấp thụ chất dinh dưỡng chủ yếu thuộc về cơ quan nào?

A. Ruột thừa

B. Ruột già

C. Ruột non

D. Dạ dày

Câu 16. Chất nào dưới đây hầu như không bị biến đổi trong quá trình tiêu hoá thức ăn?

A. Axit nuclêic

B. Lipit

C. Vitamin

D. Prôtêin

Câu 17. Ở người, dịch tiêu hoá từ tuyến tuỵ sẽ đổ vào bộ phận nào?

A. Thực quản

B. Ruột già

C. Dạ dày

D. Ruột non

Câu 18. Cơ quan nào dưới đây không phải là một bộ phận của hệ tiêu hoá?

A. Dạ dày

B. Thực quản

C. Thanh quản

D. Gan

Câu 19. Tuyến vị nằm ở bộ phận nào trong ống tiêu hoá?

A. Dạ dày

B. Ruột non

C. Ruột già

D. Thực quản

Câu 20. Trong hệ tiêu hoá ở người, bộ phận nào nằm liền dưới dạ dày?

A. Tá tràng

B. Thực quản

C. Hậu môn

D. Kết tràng

Đáp án

1. D2. A3. D4. D5. D6. C7. A8. A9. D10. C
11. D12. D13. A14. D15. C16. C17. D18. C19. A20. A

..................................

Như vậy VnDoc đã giới thiệu các bạn tài liệu Lý thuyết Sinh học lớp 8 bài 24: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa. Hy vọng đây là tài liệu hay giúp các em học sinh nắm vững kiến thức được học về tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa, từ đó vận dụng làm các bài tập liên quan hiệu quả. Chúc các em học tốt. 

Ngoài tài liệu trên, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Sinh học lớp 8, Giải Vở BT Sinh Học 8, Giải bài tập Sinh học 8, Tài liệu học tập lớp 8, ngoài ra các bạn học sinh có thể tham khảo thêm đề học kì 1 lớp 8đề thi học kì 2 lớp 8 mới nhất được cập nhật.

Đánh giá bài viết
18 23.870
Sắp xếp theo

    Lý thuyết Sinh học 8

    Xem thêm