Lý thuyết Sinh học lớp 8 bài 59: Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết

Lý thuyết Sinh học lớp 8 bài 59: Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi lí thuyết trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 8. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh.

A. LÝ THUYẾT

I. ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TUYẾN NỘI TIẾT

1. Liên hệ giữa các tuyến nội tiết trong cơ thể

- Các tuyến nội tiết trong cơ thể đều chịu sự tác động của hoocmôn do tuyến yên tiết ra.

Lý thuyết Sinh học lớp 8 bài 59: Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết

- Các tuyến nội tiết không chỉ chịu sự ảnh hưởng của tuyến yên mà ngược lại, hoạt động của tuyến yên cũng được tăng cường hoặc kìm hãm dưới sự chi phối của hoocmôn do các tuyến này tiết ra.

2. Ví dụ

* Điều hòa hoạt động của tuyến giáp

- Thùy trước tuyến yên tiết TSH kích thích tuyến giáp tiết hoocmôn tiroxin

- Khi hàm lượng tiroxin quá cao tác động lên vùng dưới đồi ức chế thùy trước tuyến yên, hoặc tác động trực tiếp lên thùy trước tuyến yên → ức chế tuyến yên tiết TSH → tuyến giáp giảm tiết tiroxin → hàm lượng tiroxin trở về trạng thái cân bằng.

Lý thuyết Sinh học lớp 8 bài 59: Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết

* Điều hòa của vỏ tuyến thượng thận

- Thùy trước tuyến yên tiết hoocmôn ACTH kích thích vỏ trên tuyến trên thận tiết hoocmôn cooctizon điều hòa lượng K+ và Na+ trong máu.

- Khi hàm lượng cooctizon trong máu quá cao sẽ theo máu tác động lên vùng dưới đồi → tiết chất kìm hãm thùy trước tuyến yên tiết hoocmôn ACTH, hoặc tác động trực tiếp thùy trước tuyến yên → giảm tiết hoocmôn ACTH → vỏ tuyến trên thận giảm tiết cooctizon → hàm lượng được cân bằng.

* Kết luận: tuyến yên tiết các hoocmôn điều khiển hoạt động của các tuyến nội tiết. Ngược lại, các tuyến nội tiết cũng tiết hoocmôn chi phối hoạt động của tuyến yên (kích thích hoặc kìm hãm). Đó là cơ chế điều hòa của các tuyến nội tiết nhờ các thông tin ngược.

II. SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TUYẾN NỘI TIẾT

- Ngoài sự kết hợp của các tế bào của đảo tụy trong tuyến tụy đế giúp làm ổn định lượng đường trong máu còn có sự kết hợp hoạt động của các tuyến nội tiết khác.

Ví dụ: khi lượng đường trong máu giảm còn có sự phối hợp của tuyến trên thận.

Sơ đồ thể hiện sự phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết khi lượng đường huyết giảm

Lý thuyết Sinh học lớp 8 bài 59: Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết

B. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Các tuyến nội tiết chịu ảnh hưởng của các hoocmon tiết ra từ tuyến yên là gì?

A. Buồng trứng, tinh hoàn

B. Tuyến giáp

C. Tuyến trên thận

D. Cả 3 đáp án trên.

Chọn đáp án: D

Giải thích: Các tuyến nội tiết chịu ảnh hưởng của các hoocmon tiết ra từ tuyến yên là: buồng trứng, tinh hoàn, tuyến giáp, tuyến trên thận.

Câu 2: Điều nào dưới đây đúng với cơ chế tự điều hòa của các tuyến nội tiết nhờ các thông tin ngược?

A. Hoạt động của tuyến yên đã được tăng cường hay kìm hãm cũng bị sự chi phối của hoocmon do tuyến yên tiết ra.

B. Hoạt động của tuyến yên đã được tăng cường hay kìm hãm cũng bị sự chi phối của hoocmon do tuyến giáp tiết ra.

C. Tuyến nội tiết chịu sự điều khiển của các hoocmon tuyến yên.

D. Tuyến nội tiết chịu sự điều khiển của các hoocmon tuyến giáp.

Chọn đáp án: A

Giải thích: Hoạt động của tuyến yên đã được tăng cường hay kìm hãm cũng bị sự chi phối của hoocmon do tuyến yên tiết ra là đáp án đúng với cơ chế tự điều hòa của các tuyến nội tiết nhờ các thông tin ngược

Câu 3: Sơ đồ điều hòa của vỏ tuyến trên thận?

A. Tuyến yên tiết TSH → theo dòng máu → tuyến giáp tiết tiroxin → theo dòng máu → tuyến yên kìm hãm tiết TSH.

B. Tuyến yên tiết ACTH → theo dòng máu → tuyến trên thận tiết Cooctizon → theo dòng máu → Cooctizon kìm hãm tiết ACTH.

C. Tuyến yên tiết TSH → theo dòng máu → tuyến yên kìm hãm tiết TSH.

D. Tuyến yên tiết ACTH → theo dòng máu → vỏ tuyến trên thận tiết Cooctizon →Cooctizon kìm hãm tiết ACTH.

Chọn đáp án: B

Giải thích: Sơ đồ điều hòa của vỏ tuyến trên thận là: Tuyến yên tiết ACTH → theo dòng máu → tuyến trên thận tiết Cooctizon → theo dòng máu → Cooctizon kìm hãm tiết ACTH.

Câu 4: Sơ đồ điều hòa hoạt động của tuyết giáp?

A. Tuyến yên tiết TSH → theo dòng máu → tuyến giáp tiết tiroxin → theo dòng máu → TH kìm hãm tiết TSH.

B. Tuyến yên tiết ACTH → theo dòng máu →tuyến trên thận tiết Cooctizon → theo dòng máu → Cooctizon kìm hãm tiết ACTH.

C. Tuyến yên tiết TSH → theo dòng máu → tuyến yên kìm hãm tiết TSH.

D. Tuyến yên tiết ACTH → theo dòng máu → vỏ tuyến trên thận tiết Cooctizon → Cooctizon kìm hãm tiết ACTH.

Chọn đáp án: A

Giải thích: Sơ đồ điều hòa hoạt động của tuyết giáp: Tuyến yên tiết TSH → theo dòng máu → tuyến giáp tiết tiroxin → theo dòng máu → TH kìm hãm tiết TSH.

Câu 5: Thông tin ngược sẽ tác động cái gì khi tế bào có quá nhiều TH?

A. Tuyến yên và vùng dưới đồi.

B. Tuyến yên.

C. Vùng dưới đồi.

D. Tuyến giáp và cùng dưới đồi.

Chọn đáp án: A

Giải thích: Thông tin ngược sẽ tác động lên tuyến yên và vùng dưới đồi khi tế bào có quá nhiều TH.

Câu 6: Tiroxin do tuyến nội tiết nào tiết ra?

A. Tuyến yên. B. Tuyến giáp. C. Tuyến tụy. D. Tuyến trên thận.

Chọn đáp án: B

Giải thích: Tiroxin do tuyến giáp tiết ra.

Câu 7: Cooctizon do tuyến nội tiết nào tiết ra?

A. Tuyến yên. B. Tuyến giáp. C. Tuyến tụy. D. Tuyến trên thận.

Chọn đáp án: D

Giải thích: Cooctizon do tuyến trên thận tiết ra.

Câu 8: Trong điều hòa hoạt động của vỏ tuyến trên thận, tuyến yên tiết ra hoocmon nào?

A. FSH. B. LH. C. ACTH. D. TSH.

Chọn đáp án: C

Giải thích: Trong điều hòa hoạt động của vỏ tuyến trên thận, tuyến yên tiết ra hoocmon ACTH.

Câu 9: Trong điều hòa hoạt động của tuyến giáp, tuyến yên tiết ra hoocmon nào?

A. FSH. B. LH. C. Tiroxin. D. TSH.

Chọn đáp án: D

Giải thích: Trong điều hòa hoạt động của tuyến giáp, tuyến yên tiết ra hoocmon TSH.

Câu 10: Lượng đường trong máu giữ được ổn định là do đâu?

A. Sự phối hợp hoạt động của tế bào α và tế bào β của đảo tụy trong tuyến tụy.

B. Sự hoạt động của tế bào α do đảo tụy trong tuyến tụy tiết ra.

C. Sự hoạt động của tế bào β do đảo tụy trong tuyến tụy tiết ra.

D. Sự phối hợp hoạt động của các đảo tụy trong tuyến tuy.

Chọn đáp án: A

Giải thích: Lượng đường trong máu giữ được ổn định là do sự phối hợp hoạt động của tế bào α và tế bào β của đảo tụy trong tuyến tụy.

Với nội dung bài Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết các bạn học sinh cùng quý thầy cô cần nắm vững kiến thức về điều hòa hoạt động của các tuyến nội tiết, sự phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết...

Như vậy VnDoc đã giới thiệu các bạn tài liệu Lý thuyết Sinh học lớp 8 bài 59: Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Sinh học lớp 8, Giải Vở BT Sinh Học 8, Chuyên đề Sinh học 8, Giải bài tập Sinh học 8, Tài liệu học tập lớp 8, ngoài ra các bạn học sinh có thể tham khảo thêm đề học kì 1 lớp 8đề thi học kì 2 lớp 8 mới nhất được cập nhật.

Đánh giá bài viết
7 2.534
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lý thuyết Sinh học 8 Xem thêm