Giáo án Sinh học 8 bài Tiêu hóa ở khoang miệng

Giáo án Sinh học lớp 8

Giáo án Sinh học 8 bài Tiêu hóa ở khoang miệng trình bày được các hoạt động tiêu hoá diễn ra trong khoang miệng và các hoạt động nuốt và đẩy thức ăn từ khoang miệng qua thực quản xuống dạ dày.

Giáo án Sinh học 8 trọn bộ

Giáo án Sinh học 8 bài Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa

BÀI 25: TIÊU HÓA Ở KHOANG MIỆNG

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

 • Trình bày được các hoạt động tiêu hoá diễn ra trong khoang miệng.
 • Trình bày được hoạt động nuốt và đẩy thức ăn từ khoang miệng qua thực quản xuống dạ dày.

2. Kỹ năng:

Rèn kỹ năng nghiên cứu thông tin tranh hình phát hiện kiến thức.

3. Thái độ:

 • Giáo dục ý thức bảo vệ giữ gìn răng miệng.
 • Ý thức trong khi ăn không cười đùa.

Trọng tâm: Các hoạt động tiêu hoá thức ăn diễn ra trong khoang miệng.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

 • Tranh phóng to hình 25.1, 25.2, 25,3.
 • HS kẻ bảng 25 vào vở.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra:

Quá trình tiêu hoá gồm những hoạt động nào? Hoạt động nào là quan trọng?

3. Bài mới:

Từ câu hỏi kiểm tra bài cũ. GV hỏi tiếp: Hoạt động ăn bắt đầu từ đâu? Và diễn ra như thế nào? Bài hôm nay sẽ giúp chúng ta tìm hiểu vấn đề này.

Hoạt động của giáo viênHoạt động của học sinhNội dung

Hoạt động 1

GV chiếu hình 25.1 chưa điền chú thích, yêu cầu HS quan sát và liên hệ thực tế trên cơ thể để trả lời:

Nêu cấu tạo của khoang miệng?

Sau đó GV chiếu hình 25.1 với các chú thích, phân tích cho HS thấy được cấu tạo và chức năng của từng cơ quan:

 • Răng cách bảo vệ răng miệng.
 • Tuyến nước bọt.
 • Lưỡi.

Khi thức ăn vào miệng sẽ có những hoạt động nào xảy ra?

 • Trong các hoạt động vừa nêu hoạt động nào thuộc về biến đổi lý học, hoạt động nào thuộc về biến đổi hoá học?
 • Hoàn thành bảng 25 trang 82 SGK.

HS quan sát hình 25-1 SGK trang 81, trả lời.

HS trả lời.

Thảo luận nhóm (3phút).

Đại diện nhóm lên viết trên bảng.

I. Tiêu hoá ở khoang miệng

Tài liệu liên quan cùng bài Tiêu hóa ở khoang miệng:

Đánh giá bài viết
1 3.649
Sắp xếp theo
  Giáo án Sinh học lớp 8 Xem thêm