Bài giảng Hóa học 9 Axit cacbonic và muối cacbonat

Axit cacbonic và muối cacbonat - Tải bài giảng hóa học 9

Bài giảng hóa học 9 bài 29 sẽ phục vụ cho việc soạn bài giảng của các thầy cô đồng thời dễ dàng truyền đạt tri thức đến các em học sinh, giúp các em hiểu được CO là oxit không tạo muối, độc, khử được nhiều oxit kim loại ở nhiệt độ cao, CO2 có những tính chất của oxit axit. H2CO3 là axit yếu, không bền và tính chất hoá học của muối cacbonat.

Bài giảng Hóa học 9 Axit cacbonic và muối cacbonat

Bài giảng Hóa học 9 Axit cacbonic và muối cacbonat

Bài giảng Hóa học 9 Axit cacbonic và muối cacbonat

Đánh giá bài viết
2 784
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa học lớp 9 Xem thêm