Bài tập Ba điểm thẳng hàng

Bài tập Toán lớp 6 bài Ba điểm thẳng hàng bao gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho các em học sinh tham khảo, củng cố rèn luyện kỹ năng giải Toán Chương 1 Hình học lớp 6. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Câu hỏi trắc nghiệm Ba điểm thẳng hàng lớp 6

Câu 1: Chọn câu đúng:

A. Nếu ba điểm cùng một đường thẳng thì ba điểm đó không thẳng hàng.

B. Nếu ba điểm không cùng một đường thẳng thì ba điểm đó thẳng hàng.

C. Nếu ba điểm cùng một đường thẳng thì ba điểm đó thẳng hàng.

D. Cả ba đáp án trên đều sai.

Đáp án và hướng dẫn giải

Từ định nghĩa ba điểm thẳng hàng ta thấy đáp án C đúng.

Chọn đáp án C.

Câu 2: Cho ba điểm M; N; P thẳng hàng với P nằm giữa M và N. Chọn hình vẽ đúng:

Bài tập Toán lớp 6 bài Ba điểm thẳng hàng

Đáp án và hướng dẫn giải

• Đáp án A: Ta thấy ba điểm M; N; P thẳng hàng và điểm P nằm giữa hai điểm M, N nên A đúng.

• Đáp án B: Ta thấy ba điểm M; N; P thẳng hàng và điểm P không nằm giữa hai điểm M, N nên B sai.

• Đáp án C: Ta thấy ba điểm M; N; P không thẳng hàng nên C sai.

• Đáp án D: Ta thấy ba điểm M; N; P không thẳng hàng nên D sai.

Chọn đáp án A.

Câu 3: Kể tên bộ ba điểm thẳng hàng trong hình vẽ đưới đây:

Bài tập Toán lớp 6 bài Ba điểm thẳng hàng

A. A, O, D và B, O, C

B. A, O, B và C, O, D

C. A, O, C và B, O, D

D. A, O, C và B, O, A

Đáp án và hướng dẫn giải

Các bộ ba điểm thẳng hàng trong hình vẽ là: A, O, C và B, O, D

Chọn đáp án C.

Câu 4: Có bao nhiêu bộ ba điểm thẳng hàng trong hình vẽ sau:

Bài tập Toán lớp 6 bài Ba điểm thẳng hàng

A. 10

B. 11

C. 12

D. 13

Đáp án và hướng dẫn giải

Các bộ ba điểm thẳng hàng trong hình vẽ là:

(A, O, C), (B, O, D), (D, C, E), (B, H, C), (A, I, H), (A, I, E), (A, H, E), (I, H, E), (D, O, I), (D, I, B), (O, I, B)

Vậy có tất cả 11 bộ ba điểm thẳng hàng trong hình vẽ.

Chọn đáp án B.

Câu 5: Cho hình vẽ sau. Chọn câu sai:

Bài tập Toán lớp 6 bài Ba điểm thẳng hàng

A. Ba điểm D; E; B thẳng hàng.

B. Ba điểm C; E; A không thẳng hàng.

C. Ba điểm A; B; F thẳng hàng.

D. Ba điểm D; E; F thẳng hàng.

Đáp án và hướng dẫn giải

• Đáp án A: Ba điểm D; E; B thẳng hàng nên A đúng.

• Đáp án B: Ba điểm C; E; A không thẳng hàng nên B đúng.

• Đáp án C: Ba điểm A; B; F thẳng hàng nên C đúng.

• Đáp án D: Ba điểm D; E; F không thẳng hàng nên D sai.

Chọn đáp án D.

Bài tập tự luận Ba điểm thẳng hàng Toán lớp 6

Câu 1: Xem hình và đọc các điểm nằm giữa hai điểm còn lại

Bài tập Toán lớp 6 bài Ba điểm thẳng hàng

Bài tập Toán lớp 6 bài Ba điểm thẳng hàng

Đáp án và hướng dẫn giải

+ Điểm I nằm giữa hai điểm A, M

+ Điểm I nằm giữa hai điểm B, N

+ Điểm N nằm giữa hai điểm A, C

+ Điểm M nằm giữa hai điểm B và C

Câu 2: Vẽ ba điểm A, B, C thẳng hàng sao cho điểm B nằm giữa hai điểm A và C. Hỏi có máy trường hợp vẽ?

Đáp án và hướng dẫn giải

Có hai trường hợp vẽ đường hình, trong mỗi trường hợp thì điểm B nằm giữa hai điểm A, C

Bài tập Toán lớp 6 bài Ba điểm thẳng hàng

Ngoài các dạng bài tập Toán 6, các em học sinh tham khảo Trắc nghiệm Ba điểm thẳng hàng hay Lý thuyết Toán lớp 6: Ba điểm thẳng hàng và các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6..... chi tiết mới nhất trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 163
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Toán 6 Xem thêm