Bài tập Toán nâng cao lớp 3: Đo lường và đơn vị đo lường phần 1

1 1.900
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Đo lường đơn vị đo lường phần 1
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC.
1 thế kỉ = 100 năm; 1 năm = 12 tháng; 1 tuần = 7 ngày; 1 ngày = 24 giờ; 1 giờ
= 60 phút; 1 phút = 60 giây.
B. BÀI TẬP
Bài 1.
1 giờ bằng 60 phút. Hỏi 6 giờ bằng bao nhiêu phút?
Bài 2.
Ghi lại chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Kim giờ quay được 1 vòng thì kim phút quay được số vòng là:
A. 1 vòng
B. 12 vòng
C. 24 vòng
D. 13 vòng
Bài 3. Ghi lại chữ đặt trước u trả lời đúng:
2 giờ 30 phút [ ] 230 phút. Dấu thích hợp điền vào ô trống là:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. >
B. <
C. =
D. Không dấu nào
Bài 4. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a. 20kg =……….. gam
b.
36 tấn =……. t
c.
10OOg =….. kg
d. 2000kg =….. tạ
Bài 5. Mỗi tuần 7 ngày, hỏi:
a. 7 tuần bao nhiêu ngày?
b. 140 ngày bằng bao nhiêu tuần?
c.
200 ngày bằng bao nhiêu tuần?
Bài 6. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Ngày mai của m qua là:
A. hôm kia
B. hôm nay
C. ngày mai
Bài 7. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Những tháng trong năm 30 ngày là:
A. 4, 7,9, 11.
B. 5, 6, 9, 11.
C . 4, 6, 9, 11.
Bài 8. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a. 8m 5cm =……… cm b) 6km 4m =……… m
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
b.
5m 4dm =…….. dm……………….. d) 7cm 6mm =…… mm
Bài 9. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a. 8m 4dm =…….. dm………………..
b. b) 72 tấn 3 tạ =……………. tạ
c.
9m 15cm =…… cm………………..
d. d) 5 tấn 62 yến =………. yến
e.
7km 6m =………. m………………..
f.
4yến9kg=……………. kg
Bài 10. Trong một năm, những tháng dương lịch nào 31 ngày?
Đáp án Bài tập Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 3:
Bài 1.
Đáp số: 360 phút.
Bài 2.
B. 12 vòng
Bài 3.
B. <
Bài 4.
a. 20kg = 20 OOOg
b. 36 tấn = 360 tạ
c.
10OOg = 1 kg
d.
2000kg = 20 tạ
Bài 5.
a) 7 tuần số ngày :
7 × 7 =49 (ngày)
b) 140 ngày bằng số tuần là:

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Đo lường và đơn vị đo lường phần 1

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Đo lường và đơn vị đo lường phần 1 bao gồm chi tiết các dạng toán có đáp án giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán nâng cao lớp 3, tự luyện tập các dạng bài tập chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới môn Toán lớp 3 và thi học sinh giỏi lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em tham khảo chi tiết.

>>> Bài tiếp theo: Bài tập Toán nâng cao lớp 3: Đo lường và đơn vị đo lường phần 2 

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Đo lường và đơn vị đo lường phần 1 có bài tập vận dụng kèm lời giải chi tiết cho các em học sinh tham khảo vận dụng kỹ năng giải bài tập Toán lớp 3, giúp các em học sinh tự ôn tập và rèn luyện tốt môn Toán bồi dưỡng HSG lớp 3.

Đánh giá bài viết
1 1.900
Toán lớp 3 Nâng cao Xem thêm