Bài toán liên quan đến một phần mấy của một số phần 1

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Bài toán liên quan đến một phần mấy
của một số phần 1
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC
So sánh số bằng một phần mấy số lớn
Bước 1: Tìm số lớn gấp mấy lần số bé.
Bước 2: Suy ra số bằng một phần mấy số lớn.
B. BÀI TẬP
Bài 1. Lan gấp được 21 con hạc giấy, gấp được số hạc bằng 1/3 số hạc của
Lan. Hỏi:
a. gấp được bao nhiêu con hạc giấy?
b. Tổng số hạc giấy của hai bạn bao nhiêu con?
Bài 2.
Một cửa hàng gạo, buổi sáng bán được 50kg gạo, buổi chiều 1.
bán bằng 1/2 số gạo buổi ng. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu
ki-lô-gam gạo?
Bài 3.
Một đoàn thể thao 39 vận động viên, trong đó 1/3 số vận động viên nữ.
Hỏi đoàn thể thao bao nhiêu vận động viên nam?
Bài 4.
Hùng c 2 túi bi, mỗi túi 20 viên bi. Hùng lấy 10 viên túi thứ nhất bỏ vào
túi thứ hai. Hỏi i thứ hai số bi gấp mấy lần số bi túi thứ nhất?
Bài 5.
Một cửa hàng gạo, buổi sáng bán được 140kg gạo, buổi chiều số gạo bán được
chỉ bằng 1/5 số gạo bán được buổi sáng. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao
nhiêu ki-lô-gam gạo?
Bài 6.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Hiện nay con 6 tuồi bằng 1/5 tuồi mẹ. Hỏi khi con 12 tuổi thì m bao nhiêu
tuổi?
Bài 7.
Buổi ng cửa hàng bán được 48′ lít dầu, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng
24 lít dầu. Hỏi số lít dầu bán buổi chiều bằng một phần mấy số lít dầu bán buổi
sáng?
Bài 8.
Một cửa hàng ngày đầu bán được 45kg gạo. Ngày thứ hai bán 1 . . , được
bằng 1/9 gạo ngày đâu. Ngày thứ ba bán được gâp 3
lần số gạo ngày thứ hai. Hỏi cả ba ngày cửa ng bán được bao nhiêu
ki-lô-gam gạo?
Bài 9.
Quãng đường từ nhà đến trường dài 725m. Bình đã đi được 1/5 quãng đường
đó. Hỏi Bình còn phải đi bao nhiêu mét nữa mới tới trường?
Bài 10.
hai thùng dầu, thùng thứ nhât chứa 42 lít. Nêu lấy 1/7 số dầu thùng thứ
nhât số dầu thùng th hai thì được 12lít. Hỏi thùng thứ hai bao nhiêu t
dầu?
Đáp án Bài tập Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 3:
Bài 1.
a) Số hạc gấp được là:
21 : 3 = 7 (con)
b) Số hạc Lan gấp được :
21 + 7 = 28 (con)
Đáp số:
a) 7 con;
b) 21 con.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 2.
Đáp số: 25kg.
Bài 3.
Số vận động viên nữ trong đoàn là:
39 : 3 = 13 (vận động viên)
Số vận động viên nam là:
39 13 = 26 (vận động viên).
Đáp số: 26 vận động viên nam.
Bài 4. Sau khi thêm 10 viên bi túi thứ nhất vào túi thứ hai thì túi thứ hai
số bi là:
10 + 20 = 30 (bi)
Túi thứ nhất còn lại số bi là:
20 10 = 10 (bi)
Số bi của túi thứ nhất gấp số bi túi thứ hai là:
30 : 10 = 3 (lần).
Bài 5.
Đáp số: 28kg gạo.
Bài 6.
Số tuổi của m hiện nay là:
6 × 5 = 30 (tuổi)
Cần thêm số m để con được 12 tuồi là:
12 6 = 6 (năm)
6 năm nữa tuổi mẹ là:
30 + 6 = 36 (tuổi).
Đáp số: 36 tuổi.

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Bài toán liên quan đến một phần mấy của một số phần 1

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Bài toán liên quan đến một phần mấy của một số phần 1 bao gồm chi tiết các dạng toán có đáp án giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán nâng cao lớp 3, tự luyện tập các dạng bài tập chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới môn Toán lớp 3 và thi học sinh giỏi lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em tham khảo chi tiết.

>>> Bài tiếp theo: Bài toán liên quan đến một phần mấy của một số phần 2

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Bài toán liên quan đến một phần mấy của một số phần 1 có bài tập vận dụng kèm lời giải chi tiết cho các em học sinh tham khảo vận dụng kỹ năng giải bài tập Toán lớp 3, giúp các em học sinh tự ôn tập và rèn luyện tốt môn Toán bồi dưỡng HSG lớp 3.

Đánh giá bài viết
7 3.769
Sắp xếp theo

Toán lớp 3 Nâng cao

Xem thêm