Bài toán tăng và giảm một số lần và so sánh hai số phần 1

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Bài toán tăng và giảm một số lần và so sánh hai số phần 1

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Bài toán tăng và giảm một số lần và so sánh hai số phần 1 bao gồm chi tiết các dạng toán có đáp án giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán nâng cao lớp 3, tự luyện tập các dạng bài tập chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới môn Toán lớp 3 và thi học sinh giỏi lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em tham khảo chi tiết.

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3:

I. TÓM TẮT KIẾN THỨC

Gấp một số lên một số lần

Muốn gấp 1 số lên một lần, ta lấy số đó nhân với số lần.

Giảm một số xuống một số lần.

Muốn giảm một số xuống một số lần, ta lấy số đó chia cho số lần.

II. BÀI TẬP

Bài 1.

Anh A đi được một quãng đường dài 30km, anh B đi được quãng đường có độ dài gấp đôi độ dài quãng đường anh A đi. Hỏi anh B đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài 2.

Đường đến trường đi qua một trạm xe buýt. Biết rằng quãng đường từ nhà tới trạm xe buýt dài 1km, quãng đường từ trạm xe buýt đến trường dài gấp 5 lần quãng đường từ nhà tới trạm xe buýt. Hỏi quãng đường từ nhà đến trường dài bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài 3.

Bạn An có 6 viên bi, bạn Tùng có số bi gấp 5 lần số bi bạn An có. Hùng có nhiều hơn Tùng 4 viên bi. Hỏi Hùng có bao nhiêu viên bi?

Bài 4.

Một đội công nhân sửa đường, ngày thứ nhất sửa được 300m đường, ngày thứ hai sửa được gấp đôi ngày thứ nhất. Hỏi cả 2 ngày đội sửa được bao nhiêu mét đường?

Bài 5.

An đang nghĩ tới một số, biết rằng gấp 3 lần số đó lên thì bằng số tự nhiên lớn nhất có hai chữ số. Tìm số An nghĩ.

Bài 6.

Bình nghĩ tới một số mà tích của số đó với số tự nhiên lớn nhất có một chữ số là 270. Tìm số mà Bình nghĩ.

Bài 7.

Tìm số có ba chữ số, biết chữ số hàng trăm gấp đôi chữ số hàng chục, chữ số hàng chục gấp ba lần chữ số hàng đơn vị.

Bài 8.

Bao thứ nhất có 12kg gạo, bao thứ hai có số gạo gấp 2 lần bao thứ nhất. Hỏi phải chuyển từ bao thứ hai sang bao thứ nhất bao nhiêu ki-lô-gam để số gạo ở hai bao bằng nhau?

Bài 9.

Có 3 cây bưởi, cây thứ nhất có 9 quả, cây thứ hai nhiều hơn cây thứ nhất 12 quả, cây thứ ba nhiều hơn cây thứ hai 6 quả. Hỏi số quả của cây thứ ba gấp mấy lần số quả của cây thứ nhất?

Bài 10.

Tấm vải xanh dài gấp 3 lần tấm vải đỏ. Cửa hàng đã bán được 7m vải đỏ và 37m vải xanh, như vậy số mét vải còn lại của hai tấm bằng nhau. Hỏi trước khi bán, mỗi tấm dài bao nhiêu mét?

Đáp án Bài tập Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 3:

Bài 1.

Đáp số: 60km.

Bài 2. Quãng đường từ trạm xe buýt đến trường dài là:

1 × 5 = 5 (km)

Quãng đường từ nhà đến trường dài là:

1 + 5 = 6 (km).

Đáp số: 6km.

Bài 3. Số bi của Tùng là:

6 × 5 = 30 (viên bi)

Hùng có số bi là:

30 + 4 = 34 (viên bi).

Đáp số: 34 viên bi.

Bài 4. Ngày thứ hai đội công nhân sửa được số mét đường là:

300 × 2 = 600 (m)

Cả hai ngày đội công nhân sửa được số mét đường là:

300 + 600 = 900 (m).

Đáp số: 900m đường.

Bài 5.

Đáp số: 33.

Bài 6.

Số tự nhiên lớn nhất có một chữ số là 9.

Vậy số phải tìm là 270 : 9 = 30.

Bài 7.

Chữ số hàng trăm gấp chữ số hàng đơn vị số lần là:

2 × 3 = 6 (lần)

Nếu chữ số hàng đơn vị là 2 thì chữ số hàng trăm là:

6 × 2 = 12 (loại)

Vậy chữ số hàng đơn vị là 0 hoặc 1.

Nếu chữ số hàng đơn vị là 0 thì các chữ số còn lại là 0 (loại). Nếu chữ số hàng đơn vị là 1 thì ta được số 631.

Vậy số cần tìm là 631.

Bài 8

Số gạo đựng ở bao thứ 2 là:

12 × 2 = 24 (kg)

Tổng số gạo ở hai bao là:

24 + 12 = 36 (kg)

Hai bao có số gạo bằng nhau thì bao thứ hai phải có số gạo là:

36 : 2 = 18 (kg)

Vậy bao thứ hai phải chuyển bớt sang bao thứ nhất số gạo là:

24 – 18 = 6 (kg).

Đáp số: 6kg gạo.

Bài 9.

Số bưởi ở cây thứ 2 là:

9 + 12 = 21 (quả)

Số bưởi ở cây thứ ba là:

21 + 6 = 27 (quả)

Số quả ở cây thứ ba gấp số quả ở cây thứ nhất là:

27 : 9 = 3 (lần).

Đáp số: 3 lần.

Bài 10. Theo đề bài, ta có sơ đồ sau

Khi đó ta có:

Tấm vải xanh dài hơn tấm vải đỏ là:

37 – 7 = 30 (m)

Nhìn trên sơ đồ ta thấy 30m dài hơn chính bằng 2 phần. Vậy tấm vải đò dài:

30 : 2 = 15 (m)

Tấm vải xanh dài:

15 × 3 = 45 (m)

Đáp số:

Tấm vải xanh: 45m;

Tấm vải đỏ: 15m.

>>> Bài tiếp theo: Bài toán tăng và giảm một số lần và so sánh hai số phần 2

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Bài toán tăng và giảm một số lần và so sánh hai số phần 1 có bài tập vận dụng kèm lời giải chi tiết cho các em học sinh tham khảo vận dụng kỹ năng giải bài tập Toán lớp 3, giúp các em học sinh tự ôn tập và rèn luyện tốt môn Toán bồi dưỡng HSG lớp 3.

Đánh giá bài viết
1 1.410
Sắp xếp theo

Toán lớp 3 Nâng cao

Xem thêm