Bài toán tăng và giảm một số lần và so sánh hai số phần 2

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: i toán tăng giảm một s lần so
sánh hai số phần 2
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC
Gấp một số lên một số lần
Muốn gấp 1 số lên một lần, ta lấy số đó nhân với số lần.
Giảm một số xuống một số lần.
Muốn giảm một số xuống một số lần, ta lấy số đó chia cho s lần.
B. I TẬP
Bài 1.
Cửa hàng bán được 227kg gạo nếp gạo tẻ. Nếu cửa hàng bán thêm 13kg gạo
tẻ thì số gạo tẻ bán được gấp đôi số gạo nếp bán được. Tính số gạo tẻ, số gạo
nếp cửa hàng bán được.
Bài 2.
Túi thứ nhất đựng 18kg gạo, gấp 3 lần i thứ hai. Hòi phải lấy túi thứ nhất
bao nhiêu ki-lô-gam gạo đổ sang túi thứ hai để số gạo hai túi bằng nhau?
Bài 3.
Bố nhiều n m 2 tuổi, tuổi mẹ gấp 13 lần tuồi con, biết con m nay 2 tuổi.
Hỏi bố bao nhiêu tuồi, mẹ bao nhiêu tuổi?
Bài 4.
Ông m nay hơn cháu 63 tuổi, 2 năm nữa tuổi ông sẽ gấp 8 lần tuổi cháu. Hỏi
hiện nay ông bao nhiêu tuổi, cháu bao nhiêu tuổi?
Bài 5.
62m vải, may mỗi bộ quần áo hết 3m. Hỏi thể may được bao nhiêu bộ
quần áo còn bao nhiêu mét vải?
Bài 6.
m nay 9 tuổi. Tuổi ông Hà bằng 6 lần tuổi cộng với 8. Hỏi ông hơn
bao nhiêu tuổi?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 7.
Trong một trò chơi, học sinh lớp 3A xếp thành vòng tròn. Các bạn xếp xen kẽ:
bắt đầu một bạn nam, sau đó một bạn nữ rồi lại đến một bạn nam,… cuối
cùng bạn nữ. Tất cả 20 bạn nam. Hỏi lớp 3A bao nhiêu học sinh?
Bài 8.
Hiện nay Tiến 7 tuổi, anh Quyết 25 tuổi. Hỏi bao nhiêu m nữa tuổi anh
Quyết gấp 3 lần tuổi Tiến?
Bài 9.
Tìm một số, biết rằng lấy 5 lần số đó cộng với 3 thì đúng bằng 2 lần s đó cộng
với 48.
Bài 10.
Tổng số chân chân chó 58 chân. Biết số n số chó 5 con. Hỏi
bao nhiêu con gà, bao nhiêu con chó?
Đáp án Bài tập Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 3:
Bài 1.
Nếu cửa ng bán thêm 13kg gạo t t số gạo tẻ và gạo nếp đã bán được là:
227 + 13 = 240 (kg)
Lúc này ta đồ:
Như vậy số gạo tẻ gạo nếp bán được 2 + 1 = 3 (phần bằng nhau).
Số gạo nếp cửa hàng bán được là:
240 : 3 = 80 (kg)
Số gạọ tẻ thực tế cửa hàng bán được :
227 80 = 147 (kg)
Đáp số: 80kg gạo nếp; 147 kg gạo t
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 2.
Đáp số: 6kg gạo
Bài 3.
Tuổi mẹ :
2 ×13 = 26 (tuổi)
Tuổi bố là:
26 + 2 = 28 (tuổi)
Đáp số: Bố 28 tuổi; mẹ 26 tuổi.
Bài 4.
Tuổi ông luôn luôn hơn tuổi cháu 63 tuổi, sau 2 năm nữa
cháu thêm 2 tuổi thì ông cũng thêm 2 tuổi.
Ta đồ:
Tuổi cháu sau 2 năm nữa:
Tuổi ông sau 2 năm nữa:
Hiệu s phần bằng nhau là:
8 1=7 (phần)
Giá tr của mỗi phần bằng nhau là:
63 : 7 = 9 (tuổi)
Tuồi cháu sau 2 năm nữa là: 9 tuổi.
Tuổi cháu hiện nay là:
9 2 = 7 (tuổi).
Tuổi ông hiện nay là:

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Bài toán tăng và giảm một số lần và so sánh hai số phần 2

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Bài toán tăng và giảm một số lần và so sánh hai số phần 2 bao gồm chi tiết các dạng toán có đáp án giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán nâng cao lớp 3, tự luyện tập các dạng bài tập chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới môn Toán lớp 3 và thi học sinh giỏi lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em tham khảo chi tiết.

>>> Bài tiếp theo: Bài toán tăng và giảm một số lần và so sánh hai số phần 3

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Bài toán tăng và giảm một số lần và so sánh hai số phần 2 có bài tập vận dụng kèm lời giải chi tiết cho các em học sinh tham khảo vận dụng kỹ năng giải bài tập Toán lớp 3, giúp các em học sinh tự ôn tập và rèn luyện tốt môn Toán bồi dưỡng HSG lớp 3.

Đánh giá bài viết
5 750
Sắp xếp theo

    Toán lớp 3 Nâng cao

    Xem thêm