Bài tập trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm

Bài tập trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm

Bài tập trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm được khái quát lại thành những câu hỏi trắc nghiệm nhằm kiểm tra kiến thức của người học. Phần đáp án của những câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục công dân đã được cập nhật đầy đủ để bạn tham khảo ngay sau khi làm xong bài. Mời các bạn tham khảo.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Bài tập trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm và có đáp án đi kèm theo, tìm hiểu về chính sách dân số và giải quyết việc làm. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ CHÍNH SÁCH DÂN SỐ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM

Câu 1: Nước ta muốn có quy mô, cơ cấu dân số và phân bố dân cư hợp lí để phát triển nhanh và bền vững thì phải làm như thế nào?

a. Có chính sách dân số đúng đắn
b. Khuyến khích tăng dân số
c. Giảm nhan việc tăng dân số
d. Phân bố lại dân cư hợp lí

Câu 2: Quy mô dân số là gì?

a. Là số người dân trong mỗi quốc gia tại một thời điểm nhất định
b. Là số người dân sống trong một khu vực tại một thời điểm nhất định
c. Là số người sống trong một đơn vị hành chính tại một thời điểm nhất định.
d. Là số người sống trong một quốc gia khu vực, vùng địa lí kinh tế tại thời điểm nhất định

Câu 3: Cơ cấu dân số là gì?

a. Là tổng số dân được phân loại theo giới tính, độ tuổi
b. Là tổng số dân được phân loại theo giới tính, độ tuổi, dân tộc, trình độ học vấn, nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân
c. Là tổng số dân được phân loại theo độ tuổi dân tộc, trình độ học vấn, nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân
d. Là tổng số dân được phân loại theo giới tính, độ tuổi, trình độ học vấn, nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân

Câu 4: Phân bố dân cư là gì?

a. Là sự phân chia tổng số dân theo khu vực
b. Là sự phân chia tổng số dân theo khu vực, vùng địa lí kinh tế.
c. Là sự phân chia tổng số dân theo khu vực, vùng địa lí kinh tế hoặc một đơn vị hành chính.
d. Là sự phân chia tổng số dân theo khu vực hoặc một đơn vị hành chính.

Câu 5: Nói đến chất lượng dân số là nói đến tiêu chí nào sau đây?

a. Yếu tố thể chất
b. Yếu tố thể chất, trí tuệ và tinh thần
c. Yếu tố trí tuệ
d. Yếu tố thể chất và tinh thần

Câu 6: Một trong những mục tiêu của chính sách dân số nước ta là gì?

a. Tiếp tục giảm tốc độ gia tăng dân số
b. Tiếp tục giảm quy mô dân số
c. Tiếp tục giảm cơ cấu dân cư
d. Tiếp tục tăng chất lượng dân số

Câu 7: Một trong những mục tiêu của chính sách dân số nước ta là gì?

a. Sớm ổn định quy mô, cơ cấu dân số
b. Sớm ổn định quy mô và tốc độ gia tăng dân số
c. Sớm ổn định cơ cấu và tốc độ gia tăng dân số
d. Sớm ổn định mức tăng tự nhiên

Câu 8: Một trong những mục tiêu của chính sách dân số nước ta là gì?

a. Nâng cao hiệu quả của chính sách dân số để phát triển nguồn nhân lực
b. Nâng cao chất lượng dân số để phát triển nguồn nhân lực
c. Nâng cao chất lượng cuộc sống để phát triển nguồn nhân lực
d. Nâng cao đời sống nhân dân để phát triển nguồn nhân lực

Câu 9: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số nước ta là gì?

a. Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền
b. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục
c. Làm tốt công tác tuyên truyền
d. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục

Câu 10: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số nước ta là gì?

a. Nâng cao đời sống nhân dân
b. Tăng cường nhận thức, thông tin
c. Nâng cao hiệu quả đời sống nhân dân
d. Nâng cao hiểu biết của người dân

Câu 11: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số nước ta là gì?

a. Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí
b. Tăng cường công tác tổ chức
c. Tăng cường công tác giáo dục
d. Tăng cường công tác vận động

Câu 12: Tình hình việc làm nước ta hiện nay như thế nào?

a. Việc là thiếu trầm trọng
b. Việc là là vấn đề không cần quan tâm nhiều
c. Việc làm đã được giải quyết hợp lí
d. Thiếu việc làm là vấn đề bức xúc ở nông thôn và thành thị

Câu 13: Một trong những mục tiêu của chính sách giải quyết việc là nước ta là gì?

a. Phát triển nguồn nhân lực
b. Mở rộng thị trường lao động
c. Phát triển nguồn nhân lực, mở rộng thị trường lao động
d. Xuất khẩu lao động

Câu 14: Một trong những mục tiêu của chính sách giải quyết việc là nước ta là gì?

a. Tập trung giải quyết việc là ở cả thành thị và nông thôn
b. Tập trung giải quyết việc là ở cả nông thôn
c. Tập trung giải quyết việc là ở cả thành thị
d. Khuyến khích người lao động làm giàu hợp pháp

Câu 15: Một trong những mục tiêu của chính sách giải quyết việc là nước ta là gì?

a. Giảm tỉ lệ thất nghiệp
b. Tăng tỉ lệ lao động qua đào tạo nghề
c. Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn
d. Giảm tỉ lệ thất nghiệp, tăng tỉ lệ lao động qua đào tạo nghề

Câu 16: Ở nước ta, thực hiện có hiệu quả chính sách dân số là nhằm mục đích nào dưới đây?

a. Ổn định mọi mặt đời sống xã hội, phát triển kinh tế
b. Đảm bảo trạt tự, an toàn xã hôi
c. Thực hiện xóa đói, giảm nghèo
d. Thúc đẩy sản xuất phát triển

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Bài tập trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn GDCD lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 11, Ngữ văn 11, tiếng Anh 11, đề thi học kì 2 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Đánh giá bài viết
10 24.862
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm GDCD 11 Xem thêm