Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module TH25

4 20.000

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module TH25 - Các kĩ thuật bổ trợ trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập ở tiểu học

VnDoc.com xin gửi tới thầy cô bài viết bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module TH25 cấp tiểu học để thầy cô cùng tham khảo. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module TH25 là bài thu hoạch về các kĩ thuật bổ trợ trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập ở tiểu học. Mời thầy cô cùng tham khảo chi tiết và tải về bài thu hoạch tại đây.

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module TH24

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module TH22

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module TH21

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG .........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

BÀI THU HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN
Module TH25: Các kĩ thuật bổ trợ trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập ở tiểu học

Năm học: ..............

Họ và tên: .................................................................................................................

Đơn vị: ......................................................................................................................

1. Kỹ thuật quan sát, phân loại các kiểu quan sát trong đánh giá giáo dục và thực hành sử dụng cách thức quan sát và công cụ ghi nhận các quan sát:

1.1. Các kiểu quan sát trong đánh giá kết quả học tập: Quan sát là một phương tiện đánh giá HS theo hướng định tính, cung cấp thông tin có tác dụng hỗ trợ cho phương pháp đánh giá định lượng bằng các bài kiểm tra. Có 2 loại quan sát:

a) Quan sát quá trình: là theo dõi hoặc lắng nghe HS đang thực hiện các hoạt động học tập. Quan sát quá trình sẽ cho GV biết cách HS cư xử như thế nào cách các em học cá nhân hay nhóm, biết các em đang làm gì, gặp những khó khăn nào trong học tập.

b) Quan sát sản phẩm: là xem xét sản phẩm của HS sau một hoạt động. Sau khi quan sát, GV cho nhận xét, đánh giá.

Một số mục tiêu có thể đánh giá bằng phương pháp quan sát trong dạy học như:

Lĩnh vực mục tiêu Các hành vi điển hình
Kỹ năng Nói, viết, làm thí nghiệm, vẽ, hát, chơi nhạc cụ, thể dục...
Thói quen học tập Sắp xếp thời gian học tập, sử dụng phương tiện học tập, kiên trì, óc sáng tạo...
Thái độ xã hội Quan tâm đến người khác, tôn trọng của công, pháp luật; có mong muốn làm việc có tập thể, nhạy cảm với vấn đề xã hội, tôn trọng quyền sở hữu...
Thái độ học tập Sẵn sàng tiếp thu cái mới, có óc hoài nghi khoa học (hỏi, tự đặt câu hỏi, tìm cách trả lời...)...
Thái độ thẩm mỹ Yêu thích thiên nhiên, nghệ thuật, yêu thích môn học, có óc thẩm mỹ...

1.2. Các công cụ ghi nhận kết quả quan sát:

a) Sổ theo dõi kết quả kiểm tra, đánh giá HS.

b) Sổ Chủ nhiệm

c) Sổ nhật ký GV: Chẳng hạn: Ngày 14/3/2010. Toán bài 20 Nhận biết các số từ 1_20

Bạn A nhận biết số rất nhanh trong trò chơi

Bạn B hơi chậm khi ghép hình 15 con cá.

d) Bảng kiểm: là bảng liệt kê những hành vi, tính chất...kèm với yêu cầu xác định và được dùng như bảng hướng dẫn theo dõi, xem xét, ghi nhận các quan sát.

Ví dụ: Khoanh tròn C (CÓ) hoặc K (KHÔNG)

Phát âm chuẩn C K

Nói trôi chảy C K

Liên quan đến bài học C K

Thời gian không quá 3 phút C K

đ) Thang mức độ: là phương cách tiện lợi để ghi nhận và báo cáo các vấn đề đã quan sát trên một nội dung kiểm tra rộng lớn hay phức tạp. Thang mức độ thường được xác lập với những mức độ có tính chất định tính hay miêu tả như "Xuất sắc, Trung bình, thường xuyên, hiếm khí..." và nó có chức năng tương tự như thang số.

Ví dụ: Khoanh tròn một trong các số dưới đây để chỉ mức độ HS đóng góp vào buổi thảo luận. Điểm 5 Xuất sắc; 4 Khá; 3 Trung bình; 2 Yếu; 1 Kém.

i. HS tham gia vào buổi thảo luận ở mức độ nào? 1 2 3 4 5

ii. Các ý kiến trao đổi liên quan đến chủ đề thảo luận ở mức độ nào? 1 2 3 4 5

1.3. Tiến trình và cách thức ghi nhận các quan sát để cho nhận xét

a) Trước khi quan sát: Câu hỏi gợi ý giúp GV lập kế hoạch quan sát

 • Sẽ tìm hiểu điều gì khi quan sát?
 • HS nào sẽ được quan sát?
 • Khi nào sẽ quan sát?
 • Những thông tin nào cần được ghi nhận?
 • Ghi nhận những thông tin đó như thế nào?
 • Có điều gì ảnh hưởng đến việc quan sát không?

b) Trong khi quan sát:

 • Sử dụng công cụ quan sát để theo dõi hoạt động học tập của HS
 • Thu thập đầy đủ các dữ liệu, tránh định kiến.
 • Đối chiếu với những kết quả trước đây mà HS đạt được để có thể nhận ra sự tiến bộ của các em.

c) Sau khi quan sát: Căn cứ trên các ghi nhận GV đưa ra nhận xét nhằm phân tích và đánh giá những kết quả mà HS đạt được cũng như cho HS hướng phát huy hay điều chỉnh hoạt động học tập.

2. Kiểm tra miệng

– Khái niệm, tính chất và nguyên tắc kiểm tra miệng ở tiểu học:

2.1. Khái niệm Kiểm tra miệng (KTM): KTM là thuật ngữ chỉ hoạt động đánh giá thường xuyên và trực tiếp đối mặt giữa GV và HS nhằm đo lường một số hành vi thể hiện sự hiểu biết và khả năng ứng dụng những điều mà các em đã học.

Lợi ích của KTM: theo dõi sự lĩnh hội và phát triển của HS một cách liên tục trong học tập, nhờ vậy có những biện pháp điều chỉnh kịp thời quá trình dạy học của mình. Bên cạnh đó GV có thể có những hình ảnh rõ nét về trình độ của HS và từ đó động viên, khuyến khích hoặc giúp đỡ HS trong học tập.

2.2. Hình thức KTM ở tiểu học:

 • Hỏi-đáp với những câu hỏi đóng hoặc mở (kiểu tự luận hạn chế)
 • Hỏi-đáp với những câu hỏi trắc nghiệm khách quan.
 • Trò chơi/tình huống/thảo luận/trình bày.
 • Bài tập thực hành.

2.3. Tính chất của KTM:

 • Ghi nhớ - tái hiện đơn giản
 • Ghi nhớ - tái hiện sáng tạo
 • Ghi nhớ - vận dụng – giải quyết vấn đề

2.4. Nguyên tắc thực hiện:

 • Nắm rõ nội dung cần kiểm tra (Kiến thức/kỹ năng/thái độ)
 • Dựa vào nội dung kiểm tra đã xác lập GV thiết kế hay lựa chọn một vài hoạt động để đánh giá HS.
 • Nên sử dụng nhiều hình thức, kỹ thuật kiểm tra nhằm tránh sự đơn điệu, tránh lặp lại nguyên văn những câu hỏi, những bài tập đã được dùng trong lúc giảng dạy ở bài cũ.
 • Ngoài kiểm tra ghi nhớ-tái hiện đơn giản, KTM cần tạo cơ hội cho các em áp dụng những kiến thức, kỹ năng đã học vào đời sống hằng ngày và giải quyết vấn đề, tạo cho các em có cơ hội được thể hiện, được diễn đạt, được trình bày.

Mời thầy cô cùng tải về bản DOC hoặc PDF để xem đầy đủ nội dung thông tin

Đánh giá bài viết
4 20.000
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm