Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh năm học 2018 - 2019

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đ THI GIA HC KÌ II LP 3 MÔN TIẾNG ANH - ĐỀ SỐ 1
Skills
Listening
Reading
Writing
Speaking
Total
Marks
LISTENING
Part 1: Listen and tick (
) A, B or C. There is one example.
0. How many people are there in Nick’s family?
A: How many people are there in your family, Nick?
B: There are four people in my family: my father, my mother, my sister and I.
2. What is Tony’s favourite toy?
A
B
C
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
3. Which is Jimmy’s house?
A
B
C
4. What color is Bella’s bed?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Part 3: Listen and complete. There is one example.
0. John doesn’t have ....ball......
1. Adam and his friends play football in the .................at the weekend.
2. The cat is sleeping ................ the sofa in the living room.
3. There are many ................behind Phong’s house.
Part 4: Listen to each question and circle A, B or C for the best answer.
There is one example.
0. Is this your classroom?
A. It’s small.
B. Yes, it is.
C. No, I’m not.
1.
A. There are two.
B: They are beautiful.
C. Yes, there are.
READING
Part 1: Look at the picture and match. There is one example.

Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh

Mời thầy cô và các bạn tham khảo Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ bao quát lại nội dung kiến thức nửa đầu kì 2, và cũng sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho các em ôn tập đạt điểm cao trong kì thi học kì 2 sắp tới. Sau đây mời các bạn tham khảo.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh năm học 2018 - 2019, hy vọng đây là sẽ tài liệu hữu ích cho các em ôn tập chuẩn bị cho kì thi giữa kì và cuối học kì 2 sắp tới. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập được cập nhật liên tục trên VnDoc.com để học tốt môn tiếng Anh hơn như: Giải bài tập Tiếng Anh 3, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi giữa kì 2 lớp 3...

Đánh giá bài viết
9 5.791
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm