Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 28

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3 môn Tiếng Anh tuần 28

Mời các bạn tham khảo Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 28 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải gồm các bài tập tiếng Anh khác nhau, có đáp án đi kèm, sẽ giúp các em học sinh ôn tập và củng cố lại các kiến thức đã được học trong Unit 16 (lesson 3) và Unit 17 (lesson 1). Sau đây mời các thầy cô và các bậc phụ huynh tham khảo hướng dẫn các con của mình làm bài.

BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG ANH LỚP 3

WEEK 28

Unit 16: Lesson 3

Unit 17: Lesson 1

1. Write and match. Then read the sentences aloud.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 28

2. Look and circle a, b or c.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 28

3. Read and circle a, b or c.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 28

4. Read the text again and write the answers.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 28

5. Find and circle.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 28

ĐÁP ÁN BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG ANH LỚP 3 - TUẦN 28

2.

1. c 2. a 3. c 4. c 5. a 6. c

3.

1. b 2. b 3. a 4. c 5. a

4.

1. Peter has a big dog.

2. Its name is Lola.

3. They are white.

4. Its name is Pipi.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 28. Mời các bạn tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh lớp 3 được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Giải bài tập Tiếng Anh 3, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi giữa kì 2 lớp 3...

Đánh giá bài viết
7 2.817
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm