Phiếu bài tập cuối tuần Toán 3: Tuần 26

Bài tập Toán tuần 26 lớp 3

Phiếu bài tập cuối tuần Toán 3: Tuần 26 được VnDoc sưu tầm, tổng hợp cho các thầy cô tham khảo hướng dẫn các em làm bài tập Toán lớp 3, giúp các em học sinh rèn luyện, nâng cao kỹ năng học Toán. Mời các thầy cô tham khảo và tải về chi tiết.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3

Bài 1: Có 6 xe ô tô chở được 1872 chiế lốp. Hỏi 4 chiế xe như thế chở được bao nhiêu chiếc lốp biết mỗi xe chở được số lốp như nhau?

Giải

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Bài 2: Một cửa hàng nhận về 2050 kg gạo, người ta chia đều vào 5 bao. Hỏi 3 bao như thế đựng được bao nhiêu ki – lô – gam gạo?

Giải

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Bài 3: Số học sinh ham thích hoạt động thể thao, văn nghệ, đọc truyện của các lớp khối 3 ở một trường tiểu học như sau:

  • Lớp 3 A: Thể thao 8 bạn, văn nghệ 18 bạn, đọc truyện 17 bạn.
  • Lớp 3 B: Thể thao 15 bạn, văn nghệ 13 bạn, đọc truyện 12 bạn.
  • Lớp 3 C: Thể thao 10 bạn, văn nghệ 8 bạn, đọc truyện 13 bạn.

a) Lập bảng thống kê số học sinh ham thích các hoạt động thể thao, văn nghệ, đọc truyện theo mẫu dưới đây:

Hoạt động

Lớp

Thể thao

Văn nghệ

Đọc truyện

3A

 

 

 

3B

 

 

 

3C

 

 

 

Tổng số học sinh

 

 

 

b) Trong số các hoạt động trên, hoạt động .....................................có nhiều học sinh ham thích nhất. Họat động ..............................ít học sinh ham thích nhất.

c) Lớp .......có số học sinh ham thích đọc truyện nhiều nhất. Lớp ...........có số học sinh ham thích thể thao nhiều nhất.

d) Lớp .......có số học sinh ham thích văn nghệ nhiều hơn thể thao. Lớp ...........có số học

Bài 4: Số giờ nắng của các tháng 2,3,4,5 đo được ở một trạm khí tượng miền núi theo thứ tự là: 150 giờ, 188 giờ, 164 giờ, 83 giờ.

Dựa vào số liệu trên, viết vào chỗ trống để hoàn thành các câu trả lời:

a) Tháng 2 có ..........giờ nắng. Tháng 5 có ..............giờ nắng

b) Tháng ............... có nhiều giờ nắng nhất. Tháng ............ có ít giờ nắng nhất.

c) Tháng 3 có nhiều hơn tháng 2 ............. giờ nắng. Tháng 5 có ít hơn tháng 4 ........ giờ nắng.

d) Dãy số giờ nắng của 4 tháng trên được viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:

...........................................................................................................................

Bài 5: Tính giá trị của biểu thức:

a) (189 + 98) x 7 =................…

….……………………………….

….……………………………….

b) 246 : (751 – 745) = =..........…

….……………………………….

….……………………………….

Bài 6: Biết rằng lấy một số chia cho 9 được 112 dư 2. Hỏi số đó chia cho 5 thì được thương là bao nhiêu?

VnDoc.com đã sưu tầm và đăng tải các bài tập toán trên, các em có thể luyện tập thêm Toán lớp 3 nâng cao là tài liệu để học tốt môn toán lớp 3. Các em học sinh có thể tạo tài khoản và đăng nhập để học các bài toán lớp 3 khó, nâng cao hơn để tự mình thử sức nhé!

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Phiếu bài tập cuối tuần Toán 3: Tuần 26. Các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 3 cùng môn Tiếng Việt lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
10 4.435
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập cuối tuần lớp 3 Xem thêm