Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 9

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn tiếng Anh Tuần 9 có đáp án

Đề luyện tập cuối tuần môn tiếng Anh tuần 9 lớp 3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập cuối tuần môn tiếng Anh 3 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề ôn tập tiếng Anh được biên tập bám sát chương trình học tiếng Anh 3 Unit 6 Stand up giúp các em học sinh lớp 3 củng cố kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh Unit 6 lớp 3 trọng tâm hiệu quả.

1. Look and Write.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 9

2. Read and Write.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 9

3. Look, read and circle a, b or c.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 9

4. Look and Write.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 9

5. Put the words in order. 

1. talk/ Don't/ and/ listen/ ./

______________________

2. play/ Let's/ football/ together/ .

______________________

3. my/ Linda/ This/ She/ is/ friend./ is/ ./ 

______________________

4. ask/ I/ May/ question/ a/ ?

______________________

5. out/ I/ May/ go/ ?/

______________________

ĐÁP ÁN

1. Look and Write.

2 - open; 3 - write; 4 - close; 5 - go; 6 - ask

2. Read and Write.

1 - you; 2 - it; 3 - she; 4 - We; 5 - they; 6 - he; 7 - I

3. Look, read and circle a, b or c.

1 - c; 2 - b; 3 - c; 4 - a

4. Look and Write.

1 - Open your book, please.

2 - Come here, please.

3 - Stand up, please.

4 - Don’t talk

5 - May I go out?

Yes, you can.

6 - Can I speak?

No, you can’t.

5. Put the words in order.

1- Don't talk and listen.

2 - Let's play football together.

3 - This is my friend. She is Linda.

4 - May I ask a question/

5 - May I go out?

Trên đây là Phiếu bài tập cuối tuần 9 môn tiếng Anh lớp 3. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
1 3.079
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm