Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 18

Bài tập cuối tuần tiếng Anh 3 tuần 18 có đáp án

Tài liệu luyện tập tiếng Anh cuối tuần 18 lớp 3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập cuối tuần môn tiếng Anh 3 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập tiếng Anh Unit 11 lớp 3 This is my family có đáp án gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 3 chương trình mới khác nhau giúp các em học sinh củng cố kiến thức đã học trong tuần 18 hiệu quả.

1. Put the words in right columns.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 18

2. Write.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 18

3. Read and complete

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 18

4. Read the text again and answer the questions.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 18

5. Stick a photo of your family and write.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 18

6. Give the correct form of the verbs in brackets

1. This (not be) my sister.

___________________________________________

2. She (be) beautiful? - Yes, she (be)

___________________________________________

3. My name (be) Linda. I (be not) Anna

___________________________________________

4. That (be) a picture of my family

___________________________________________

5. How old (be) your children?

___________________________________________

6. Alex (be) in class 3A1? - No, he (be not)

___________________________________________

ĐÁP ÁN

1. Put the words in right columns.

Sport: Swimming; Basketball; Volleyball; tennis; football

Family member: father; mother, brother; sister; grandfather

Number: Forty-one; sixty-one; sixty-eight; thirteen; forty-nine

2. Write.

1 - I

2 - It

3 - She

4 - They

5 - He

6 - you

3. Read and complete.

1 - name; 2 - old; 3 - teacher; 4 - sister; 5 - am

4. Read the text again and answer the questions.

1 - She is seven years old.

2 - She is thirty years old.

3 - He is thirty-three years old.

4 - She is four years old.

Hướng dẫn dịch

Xin chào! Tớ tên là Minh Hà. Đây là bức tranh gia đình của tớ. Đây là mẹ của tớ. Mẹ tớ là một giáo viên. Mẹ tớ 30 tuổi. Kia là bố của tớ. Bố tớ cũng là một giáo viên. Bố tớ 33 tuổi. Kia là em gái của tớ. Em ấy 4 tuổi. Tớ là học sinh. Tớ 7 tuổi. Gia đình tớ là một gia đình hạnh phúc.

5. Stick a photo of your family and write.

Học sinh tự trả lời.

Gợi ý

This is a picture of my family. This is my father. He is a worker. He is thirty eight years old. That is my mother. She is a nurse. She is thirty five years old. That is my elder brother. He is a student. He is eighteen years old. I am eight years old. I am a pupil. We are a happy family.

Hướng dẫn dịch

Đây là một hình ảnh của gia đình tôi. Đây là bố tôi. Anh ấy là một công nhân. Anh ấy ba mươi tám tuổi. Đó là mẹ của tôi. Cô ấy là một y tá. Cô ấy ba mươi lăm tuổi. Đó là anh cả của tôi. Anh là một sinh viên. Anh ấy mười tám tuổi. Tôi tám tuổi. Tôi là học sinh. Chúng tôi là một gia đình hạnh phúc.

6. Give the correct form of the verbs in brackets

1. This isn’t my sister.

2. Is she beautiful? - Yes, she is

3. My name is Linda. I am not Anna

4. That is a picture of my family

5. How old are your children?

6. Is Alex in class 3A1? - No, he isn’t

Trên đây là Phiếu bài tập cuối tuần 18 môn tiếng Anh lớp 3. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
6 4.699
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm