Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Phiếu bài tập cuối tuần môn tiếng Anh lớp 3 Tuần 5

Phiếu bài tập cuối tuần môn tiếng Anh 3 Tuần 5

Nằm trong bộ bài tập cuối tuần lớp 3 môn Tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, bài tập cuối tuần lớp 3 môn tiếng Anh tuần 5 có đáp án được biên tập bám sát nội dung Từ vựng - Ngữ pháp bài học tiếng Anh 3 Unit 3 This is Tony, Unit 4 How old are you giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức trọng tâm tuần 5 hiệu quả.

* Xem thêm Hướng dẫn học Unit 3 lớp 3: This is Tony tại:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 This is Tony

1. Match and Write. Then read the sentence aloud.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 5

2. Circle the odd one out.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 5

3. Read and match.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 5

4. Write.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 5

5. Make questions for the underlined parts

1. H-A-I-L-I-N-H

_______________________________________________

2. I am very well, thanks

_______________________________________________

3. My name is VnDoc

_______________________________________________

4. This is a table

_______________________________________________

5. Yes, that is Linh.

_______________________________________________

6. Read the text and complete

VnDoc: Linda, this (1) _________ Anthony

Linda: Hi, Anthony

Anthony: Hi, Linda. Nice (2) ___________.

Linda: How (3) ______________?

Anthony: (4) ______________ fine, thank you

Linda: How (5) _____________?

Anthony: A-N-T-H-O-N-Y

ĐÁP ÁN

1. Match and Write. Then read the sentence aloud.

1- This is Tony.

2- That’s a yo - yo.

3- This is a table.

4- Yes.

5- That’s Peter.

Nối: 1 - e; 2 - d; 3 - a; 4 - b; 5 - c;

2. Circle the odd one out.

1 - a. Mary; 2 - c. yes; 3 - c. name; 4 - a. no; 5 - b. fine;

3. Read and match.

1 - b; 2 - c; 3 - a;

4. Write.

1 - What; 2 - Who; 3 - How; 4 - How;

5. Make questions for the underlined parts

1. How do you spell your name, Hai Linh?

2. How are you?

3. What is your name?

4. What is this?

5. Is that Linh?

6. Read the text and complete

VnDoc: Linda, this (1) ____is_____ Anthony

Linda: Hi, Anthony

Anthony: Hi, Linda. Nice (2) ____to meet you_______.

Linda: How (3) ____are you__________?

Anthony: (4) _____I’m_________ fine, thank you

Linda: How (5) ___do you spell your name__________?

Anthony: A-N-T-H-O-N-Y

Xem tiếp Bài tập cuối tuần tiếng Anh lớp 3 nâng cao: Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 5 MỚI

Download đề thi và đáp án tại: Phiếu bài tập cuối tuần 5 môn Tiếng Anh 3 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Chia sẻ, đánh giá bài viết
3
Sắp xếp theo

    Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Cánh Diều

    Xem thêm