Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập SBT tiếng Anh lớp 3 Unit 3: This is Tony

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 3 thí điểm Unit 3 trang 12

Giải bài tập SBT tiếng Anh 3 Unit 3: This is Tony do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sau đây sẽ cung cấp cho các em lời giải chi tiết cho từng bài tập trong sách bài tập tiếng Anh lớp 3 trang 12, từ đó giúp các em nắm được các kiến thức đã được học trong sách và biết cách vận dụng làm các bài tập tương tự trong các bài thi, bài kiểm tra.

* Xem thêm Hướng dẫn học Unit 3 SGK tiếng Anh 3 tại:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 This is Tony

A. Phonics and Vocabulary - Phát âm và Từ vựng

1. Complete and say aloud. Hoàn thành và đọc to.

Hướng dẫn giải

1. yes

2. Tony

Tạm dịch

1. Có/ vâng

2. Tony

2. Find and circle the words. Tìm và khoanh tròn từ.

Giải bài tập SBT tiếng Anh lớp 3 Unit 3: This is Tony

3. Look and write. Nhìn và viết.

Hướng dẫn giải

1. Peter2. Linda3. Is - Yes4. Is - No

1. This is Peter

2. This is Linda

3. Mai: Is that Linda

Nam: Yes, it is

4. Mai: Is that Peter?

Nam: No, it isn't. It's Tony

Tạm dịch

1. Đây là Peter.

2. Đây là Linda.

3. Mai: Đó là Linda phải không?

Nam: Vâng, đúng vậy.

4. Mai: Đó là Peter phải không?

Nam: Không, đó không phải. Đó là Tony

B. Sentence Patterns - Cấu trúc câu

1. Read and match. Đọc và nối

Hướng dẫn giải:

1. c2. a3. b

1. This is Phong

2. No, it isn't. It's Peter

3. Is that Quan?

Tạm dịch:

1. Đây là Phong.

2. Không, đó không phải. Đó là Peter.

3. Kia là Quân phải không?

2. Look and write. Nhìn và nói.

Hướng dẫn giải:

1. Is2. Is this3. Is4. Is that

1. Is this Mary?

2. Is this Peter?

3. Is that Mary?

4. Is that Peter?

Tạm dịch:

1. Đây là Mary phải không?

2. Đây là Peter phải không?

3. Đó là Mary phải không?

4. Đó là Peter phải không?

3. Put the words in order. Then read aloud. Sắp xếp các từ sau theo thứ tự đúng. Sau đó đọc to chúng.

Hướng dẫn giải

1. Is that Miss Hien?

2. Yes, it is.

3. Is this Linda?

4. No, it isn't.

5. This is Peter.

Tạm dịch

1. Đó có phải là cô Hiền không?

2. Đúng vậy.

3. Đây có phải là Linda không?

4. Không, đây không phải.

5. Đây là Peter.

C. Speaking - Nói

Read and reply. Đọc và đáp lại

Hướng dẫn trả lời

a. Hi/Hello, Peter.

b. Hello/Hi, Linda.

c. Yes, it is.

d. Yes, it is.

Tạm dịch

a. Đây là Peter. - Xin chào, Peter.

b. Đây là Linda. - Xin chào, Linda.

c. Đó là Linda phải không? - Vâng, đúng vậy.

d. Đó là Peter phải không? Vâng, đúng vậy.

D. Reading - Đọc

1. Look, read and match. Nhìn, đọc và nối.

Hướng dẫn giải

1. b; 2. a

Tạm dịch

1. Linda: Mai, đây là Peter.

Mai: Xin chào, Peter. Rất vui khi gặp cậu.

Peter: Chào Mai. Tớ cũng rất vui khi gặp cậu.

2. Nam: Xin chào, Quân. Đây là Phong.

Quan: Xin chào Phong. Rất vui khi gặp cậu.

Phong: Xin chào Quân. Tớ cũng rất vui khi gặp cậu

2. Read and complete. Đọc và hoàn thành.

Hướng dẫn giải

1. name's

2. That

3. And

4. His

5. is

6. meet

Tạm dịch

1. Xin chào. Tên của tớ là Nam.

2. Đó là Phong.

3. Và đây là Quân.

4. Nhìn cậu bé kia. Tên của cậu ấy là Tony.

5. Và cô gái đó là Linda.

6. Rất vui được gặp các cậu, Peter và Linda!

E. Writing - Viết

1. Look and write. Nhìn và viết.

Hướng dẫn giải

2. is Tony.

3. This is Linda.

4. This is Peter.

Tạm dịch

1. Đây là Nam.

2. Đây là Tony.

3. Đây là Linda.

4. Đây là Peter.

2. Look and write. Nhìn và viết.

Hướng dẫn giải

1. No, it isn't. 2. Yes, it is. 3. Yes, it is. 4. No, it isn't.

Tạm dịch

1. Đây là Linda phải không?

Không, đó không phải.

2. Đây là Peter phải không?

Vâng, đúng vậy.

3. Đó là Mary phải không?

Vâng, đúng vậy.

4. Đó là Mai phải không?

Không, đó không phải.

3. Write about your friend. Viết về bạn của em.

Tạm dịch

1. Tên của cậu ấy/cô ấy là gì?

2. Bạn đánh vần tên của cậu ấy / cô ấy như thế nào?

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các em Giải bài tập SBT tiếng Anh lớp 3 chương trình mới Unit 3: This is Tony. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu tiếng Anh lớp 3 được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Bài tập trắc nghiệm trực tuyến tiếng Anh lớp 3, Giải bài tập SGK Tiếng Anh 3, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi giữa kì 1 lớp 3, Đề thi học kì 1 lớp 3.. Chúc các em học tốt!

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Chia sẻ, đánh giá bài viết
19
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 3

    Xem thêm