Đề thi học kì 1 lớp 3 Trường Tiểu học Liêu Tú C, Sóc Trăng năm 2018 - 2019

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Mạch kiến thức,
năng
Số câu
số
điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Tổng
TNK
Q
TL
TN
KQ
TL
TNKQ
TN
KQ
TL
Số tự nhiên
các phép tính với
số tự nhiên.
Số câu
2
1
3
3
Số
điểm
1,0
1,0
2,0
4,0
Giải toán về gấp
một số lên nhiều
lần, giảm một số
đi nhiều lần.
Số câu
1
1
Số
điểm
1,0
1,0
Đại lượng đo
đại lượng..
Số câu
1
1
Số
điểm
0,5
0,5
Yếu tố hình học:
góc vuông
góc không
vuông.
Số câu
1
1
Số
điểm
0,5
0,5
Giải bài toán
lời văn
Số câu
1
1
Số
điểm
2,0
2,0
Tổng
Số câu
5
1
6
4
Số
3,0
3,0
4,0
6,0
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
I. MA TRẬN DỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KI I, LỚP 3
TRƯỜNG TH LIÊU C Thứ ba ngày 25 tháng 12 năm 2018
HỌ TÊN:........................................ ĐỀ KIỂM TRA HỌC I
LỚP: 3….. MÔN: TOÁN
ĐIỂM
NHẬN XÉT CỦA GV
I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)
Bài 1. Chữ số 6 trong số 461 giá trị là:
A. 6 B. 60 C. 600
Bài 2. Giá trị của biểu thức: 27 : 3 + 45 là:
A. 54 B. 55 C. 56
Bài 3. Điền số thích hợp điền vào chỗ chấm: 3m 8dm = .... dm.
A. 38 B. 380 C. 308
Bài 4. Hình ABCD có số góc vuông là:
A. 2 A B
B. 3
C. 4
C D
điểm
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 5. 124 x 3 = .... Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. 362 B. 372 C. 374
Bài 6. Gấp số 5 lên 4 lần ta được số……?
A. 20 B. 25 C. 30
II: Phần tự luận (6 điểm)
Bài 7. Đặt tính rồi tính
a) 125 + 238 b) 424 81 c) 106 x 4 d) 84 : 6
Bài 8. Một quyển ch truyện dày 128 trang. An đã đọc được
1
4
số trang đó. Hỏi An đã đọc
được bao nhiêu trang sách?
Bài giải :
Bài 9. Tìm x, biết:
a/ 28 x = 18b/ x 123 = 321

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 3 Trường Tiểu học Liêu Tú C, Sóc Trăng năm 2018 - 2019

Đề thi học kì 1 lớp 3 Trường Tiểu học Liêu Tú C, Sóc Trăng năm 2018 - 2019 được VnDoc sưu tầm, tổng hợp các bộ đề ôn tập có đáp án và bảng ma trận đề thi học kì 1 theo TT 22 kèm theo giúp các em học sinh ôn tập, nắm chắc kiến thức cơ bản môn Toán và Tiếng Việt, đồng thời cũng là tài liệu để các thầy cô giáo tham khảo ra đề kiểm tra học kì 1 lớp 3.

Ngoài Đề thi học kì 1 lớp 3 Trường Tiểu học Liêu Tú C, Sóc Trăng năm 2018 - 2019, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 2 lớp 3 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo thông tư 22 để giúp các em học tốt các môn học lớp 3 hơn.

Đề thi học kì 1 lớp 3 năm 2018 - 2019 được tải nhiều nhất:

Đánh giá bài viết
1 547
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 3 Xem thêm