Giải Unit 2: What's your name? SBT tiếng Anh lớp 3

Giải bài tập SBT tiếng Anh lớp 3 chương trình mới Unit 2: What's your name? do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sau đây sẽ cung cấp cho các em lời giải chi tiết cho từng bài tập trong Unit 2 sách bài tập tiếng Anh lớp 3 trang 8, từ đó giúp các em nắm được các kiến thức đã được học trong sách và biết cách vận dụng làm các bài tập tương tự trong các bài thi, bài kiểm tra.

* Xem thêm hướng dẫn học tiếng Anh lớp 3 Unit 2 tại

Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 What's your name?

A. Phonics and Vocabulary - Phát âm và Từ vựng Unit 2 SBT tiếng Anh lớp 3

1. Complete and say aloud (Hoàn thành và đọc to)

Hướng dẫn giải:

1. Mai

2. Peter

2. Do the puzzle. (Giải câu đố)

Hướng dẫn giải:

1. YOUR

2. NAME

3. HOW

4. WHAT

5. SPELL

Tạm dịch:

1. Của bạn

2. Tên

3. Như thế nào

4. Là gì

5. Đánh vần

3. Read and complete. (Đọc và hoàn thành)

Hướng dẫn giải:

1. What’s

2. My

3. How

1. What’s your name?

2. My name’s Peter

3. How do you spell your name?

Tạm dịch:

1. Tên của bạn là gì?

2. Tên của tớ là Peter.

3. Bạn đánh vần tên của bạn như thế nào?

B. Sentence patterns - Cấu trúc câu Unit 2 SBT tiếng Anh lớp 3

1. Read and match. (Đọc và nối)

Hướng dẫn giải:

1. c

2. a

3. b

1. What’s your name?

2. My name’s Linda

3. How do you spell your name?

Tạm dịch:

1. Tên của bạn là gì?

2. Tên của tớ là Linda.

3. Bạn đánh vần tên của bạn như thế nào?

2. Match the sentences. (Nối các câu sau)

Hướng dẫn giải:

1. c 2. a 3. b

Tạm dịch:

1. Xin chào. Tên của tớ là Peter. - Chào Peter. Tớ là Nam.

2. Tên của bạn là gì? - Tên của tớ là Linda.

3. Bạn đánh vần tên của bạn như thế nào? - L-I-N-D-A

3. Put the words in order. Then read aloud. (Sắp xếp các từ sau theo thứ tự đúng. Sau đó đọc to chúng.)

Hướng dẫn giải:

1. My name is Phong.

2. What is your name?

3. How do you spell your name?

4. L-I-N-D-A

Tạm dịch:

1. Tên của tớ là Phong.

2. Tên của bạn là gì?

3. Bạn đánh vần tên của bạn như thế nào?

4. L-I-N-D-A

C. Speaking - Nói Unit 2 SBT tiếng Anh lớp 3

Read and reply (Đọc và đáp lại)

Hướng dẫn giải:

a. Hi/ Hello, Linda. My name's + your name.

b. Hello/ Hi, Peter. My name's + your name.

c. L-I-N-D-A

d. (Spell your name)

Tạm dịch:

a. Xin chào. Tên của tớ là Linda. - Xin chào, Linda. Tên của tớ là + tên của bạn.

b. Xin chào. Tên của tớ là Peter. Tên của bạn là gì? - Chào Peter. Tên của tớ là + tên của bạn.

c. L-I-N-D-A

d. (đánh vần tên của bạn)

D. Reading - Đọc Unit 2 SBT tiếng Anh lớp 3

1. Look, read and match. (Nhìn, đọc và nối)

Hướng dẫn giải:

1. c

2. a

3. b

Tạm dịch:

1. Xin chào. Tên của tớ là Linda.

2. Xin chào. Tớ là Peter.

3. Xin chào. Tên của tớ là Hoa.

2. Read and complete. (Đọc và hoàn thành)

Hướng dẫn giải:

1. My

2. name’s

3. How

4. P-H-O-N-G

5. spell

Phong: Hi. (1) ___My_____ name’s Phong.

Linda: Hello, Phong. My (2) ___name’s____ Linda.

(3) ____How____ do you spell your name?

Phong: (4) ___P-H-O-N-G___. How do you (5) __spell____ your name?

Linda: L-I-N-D-A

Tạm dịch:

Phong: Xin chào. Tên của tớ là Phong.

Linda: Chào Phong. Tên của tớ là Linda. Bạn đánh vần tên của bạn như thế nào?

Phong: P-H-O-N-G. Còn bạn đánh vần tên của bạn như thế nào?

Linda: L - I - N - D - A.

E. Writing - Viết Unit 2 SBT tiếng Anh lớp 3

1. Look and write. (Nhìn và viết)

Hướng dẫn giải:

1. name’s

2. name’s

3. name’s

4. name’s

1. Hello. My ___name's____ Linda

2. Hello. My ___name's____ Peter

3. Hello. My ___name's____ Hoa

4. Hello. My ___name's____ Mai

Tạm dịch:

1. Xin chào. Tên của tớ là Linda.

2. Xin chào. Tên của tớ là Peter.

3. Xin chào. Tên của tớ là Hoa.

4. Xin chào. Tên của tớ là Mai.

2. Write the missing letters. (Viết những chữ cái còn thiếu.)

Hướng dẫn giải:

Giải Unit 2: What's your name? SBT tiếng Anh lớp 3

3. Write about you. (Viết về em)

Tạm dịch:

1. Tên của bạn là gì?

2. Bạn đánh vần tên của bạn như thế nào?

Gợi ý:

1 - My name is VnDoc.

2 - V-N-D-O-C.

Xem thêm:

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các em Giải SBT tiếng Anh Unit 2: What's your name? lớp 3 Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu tiếng Anh lớp 3 được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Bài tập trắc nghiệm trực tuyến tiếng Anh lớp 3, Giải bài tập SGK Tiếng Anh 3, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi học kì 1 lớp 3.. Chúc các em học tốt!

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
12 8.949
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm