Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 6

Việc luyện tập tiếng Anh sau mỗi bài học là rất quan trọng sau mỗi bài học. Việc này giúp các em học sinh nhắc lại kiến thức từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh đã học trên lớp hiệu quả, cũng như ghi nhớ lâu hơn phần kiến thức quan trọng có trong bài.

Đối với các em học sinh lớp 3, việc ôn tập lại kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh sau mỗi tuần học rất quan trọng. VnDoc.com xin gửi đến bạn đọc bộ tài liệu ôn tập cuối tuần môn tiếng Anh lớp 3 theo sách của bộ GD&ĐT. Tài liệu tiếng Anh gồm rất nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh khác nhau giúp các em nắm chắc kiến thức trọng tâm sau mỗi tuần học hiệu quả.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh 3 Tuần 6

Nằm trong bộ bài tập cuối tuần lớp 3 môn Tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, bài tập Tiếng Anh cuối tuần 6 lớp 3 có đáp án được biên tập bám sát bài học Lesson 2, Lesson 3 Unit 4 How old are you? trong SGK tiếng Anh 3 mới nhất giúp các em ôn tập tiếng Anh lớp 3 theo tuần hiệu quả.

* Xem thêm Hướng dẫn học Unit 4 lớp 3: How old are you tại:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 4 How old are you?

1. Match and Write. Then say the word aloud.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 6

2. Circle the correct words.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 6

3. Read and write.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 6

4. Read the text again and circle T or F.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 6

5. Count and Circle.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 6

6. Read the text and answer the following sentences

My name is Bill. I am from England. I am ten years old. I am a pupil. My mother is a doctor. Her name is Anna. My father is a driver. His name is John. I have got many toys. My favorite toys is my big red car. I have got two dogs. They are yellow and black

1. Where is he from?

__________________________________________

2. What is he?

__________________________________________

3. What is his mother’s name?

__________________________________________

4. What does his father do?

__________________________________________

5. How many dogs does he have?

__________________________________________

ĐÁP ÁN

1. Match and Write. Then say the word aloud.

1 - four - d; 2 - seven - c; 3 - sing - e; 4 - five - f; 5 - six - b; 6 - fine - a;

2. Circle the correct words.

1 - am; 2 - Mary; 3 - How old; 4 - thank;

3. Read and write.

1 - name; 2 - years; 3 - is; 4 - He; 5 - nine;

4. Read the text again and circle T or F.

2 - T; 3 - T; 4 - F; 5 - F;

5. Count and circle.

2 - ten; 3 - five; 4 - seven; 5 - eight;

6. Read the text and answer the following sentences

1. He is from England

2. He is a pupil

3. His mother’s name is Anna

4. His father is a driver

5. He has got two dogs

Download đề thi và đáp án tại: Phiếu bài tập cuối tuần 6 môn Tiếng Anh 3 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
3 5.309
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm