Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 13

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn tiếng Anh tuần 13

Tài liệu luyện tập tiếng Anh cuối tuần 13 lớp 3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập cuối tuần môn tiếng Anh 3 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập tiếng Anh Unit 8 lớp 3 Lesson 3 + Bài tập tiếng Anh Unit 9 lớp 3 Lesson 1 gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 3 chương trình mới khác nhau giúp các em học sinh củng cố kiến thức đã học trong tuần 13 hiệu quả.

1. Match and write. Then say the word aloud.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 13

2. Circle the odd one out.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 13

3. Read and tick.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 13

4. Write

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 13

5. Do the puzzle.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 13

6. Read and fill the blanks.

This is the gym. It is big. This is the library. It is new and beautiful. That is the music room over there. It is small and old. I like the playground in my school because it is new and large. 

1. The gym is _________

2. The library is ____________ and ___________

3. The music room is _______ and ________. 

4. I like the ___________ in my school. 

5. The playground is _________ and _______. 

ĐÁP ÁN

1. Match and write. Then say the word aloud.

1 - That’s my ruler. - d

2 - This is my schoolbag. - a

3 - Those are my teachers. - e

4 - The library is large. - b

5 - The computer room is small. - c

2. Circle the odd one out.

1 - b. six

2 - d. school

3 - c. that

4 - a. desk

5 - a. rubber

3. Read and tick.

a - X; b - V

4. Write.

1 - Yes, it is.

2 - No, it isn’t.

3 - No, they aren’t.

4 - Yes, they are.

5. Do the puzzle.

1 - playground

2 - picture

3 - pencil

4 - pizza

5 - pen

6. Read and fill the blanks.

1. The gym is _____big____

2. The library is _____new_______ and ____beautiful_______

3. The music room is ___small____ and ____old____.

4. I like the ____playground_______ in my school.

5. The playground is ____new_____ and ___large____.

Trên đây là Phiếu bài tập cuối tuần 13 môn tiếng Anh lớp 3. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
3 6.156
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm