Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 16

Bài tập cuối tuần tiếng Anh 3 tuần 16

Tài liệu luyện tập tiếng Anh cuối tuần 16 lớp 3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập cuối tuần môn tiếng Anh 3 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập tiếng Anh Unit 10 lớp 3 What do you do at Lesson 2 + 3 gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 3 chương trình mới khác nhau giúp các em học sinh củng cố kiến thức đã học trong tuần 16 hiệu quả.

1. Match and write. Then read the sentences aloud.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 16

2. Circle and write.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 16

3. Read and write.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 16

4. Read the text again and answer the questions.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 16

ĐÁP ÁN

1. Match and write. Then read the sentences aloud.

1 - That bag is blue - b

2 - I like skating in the park - e

3 - She likes skipping at break time - a

4 - Those bags are black - c

5 - That’s my blouse - d

2. Circle and write.

1 - play

2 - plays

3 - plays

4 - play

5 - plays

3. Read and write.

1 - large

2 - are

3 - like

4 - likes

5 - skating

4. Read the text again and answer the questions.

1 - Yes, it is.

2 - They like basketball.

3 - They like table tennis.

4 - She likes skipping.

5 - No, she doesn’t.

6 - She likes skating

Trên đây là Phiếu bài tập cuối tuần 16 môn tiếng Anh lớp 3. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 2.163
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm